HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Den lørdagen det var så glatt

Den glatteste dagen i hovedstaden, i hvert fall etter siste istid, må ha vært lørdag 18. november 1944. Dette var i de gode gamle dager da all statistikk på Skadelegevakten – time for time og dag for dag – ble skrevet med sirlig skjønnskrift av sekretærer i særklasse og samlet i årsberetninger.

Illustrasjon av en mann som sklir og en dame som går forsiktig med stokk ved siden av.

Illustrasjon av Jan E. Birkelid og dikt av Knut Melhuus.

Tango for to

Kong Vinter våknet av dvalen

så fallkurven ble konveks,

folk testet saltomortalen

og knoklene knakk som kjeks.

Tekst: Knut Melhuus, avdelingsleder, Ortopedisk avdeling, Skadelegevakten, Oslo universitetssykehus. Illustrasjoner: Jan E. Birkelid. Foto: Anders Bayer, OUS.

Stor-Oslo hadde 410 000 innbyggere i 1944, og etter at kun 17 fotgjengerfall var registrert fra mandag til fredag denne uken i november, mistet plutselig 168 bakkekontakten og havnet på Skadelegevakten denne lørdagen.

Hva var det som skjedde? Det var november og mørketid og byen var i tillegg mørklagt hver eneste kveld pga. krigen, men det må i tillegg ha vært ekstreme vær og føreforhold som forvandlet byens fortau fra fullt farbare til bananskall i løpet av natten.

En hvit helg ​med mørke sider

Værhanene på Blindern har ikke kunnet fremskaffe statistikk som kaster lys over dette - og værhønene på TV2 var ennå ikke klekket ut – men Aftenposten skrev mandagen etter at 20 cm snø hadde gitt flott skiføre i marka og Oslo Lægevakt hendene fulle.

Overskriften var betegnende nok ”En hvit helg med mørke sider”. 

Svik​​holt

Det må ha vært snø på speilblank is som gjorde at folk falt som fruer – ikke bare i Damefallene på Nordberg – men over hele byen. Ved midnatt var det registrert 131 brudd – hvorav 78 i håndleddet og 17 i lårhalsen. Dette utgjorde henholdsvis 12 og 20 prosent av disse diagnosene i 1944!

I Agder kaller de det SVIKHOLT når snøen oppå isen ikke binder seg, og ”du vert sviken når du trur du står støtt”. 

Bislettis og Store stå

Det skulle ta 71 år før vi fikk en dag med like mange brudd på Skadelegevakten.

Tirsdag 24. november 2015 ble det registrert 130 brudd. Oslo hadde vokst til 635 000 innbyggere da en kort byge med underkjølt regn tidlig på morgenen la et tynt og forræderisk islag på den svarte asfalten.

Et islag som selv banemesteren på Bislett ville vært stolt av, og som medførte at Skadelegevaktens venterom i løpet av en time ble forvandlet fra "noen få" til "Store stå".

Nedbøren var varslet av meteorologene flere dager i forveien, men det hjalp ikke med advarsler da plutselig fottøy med stegjern var eneste forsvarlige fremkomstmiddel.

Læger med slips og le​ger med dips

I 1944 besto Skadelegevakten i Storgata av "to rom og kjøkken", og bemanningen denne lørdagen var to læger med slips. Legevaktsbygningen, som vi kjenner den i dag, sto ferdig i 1959, og bemanningen tirsdagen i 2015 hadde økt til 14 leger med DIPS.

Hva vet vi om ventetiden for pasientene? Den var nok like lang begge dager.

Noe av forklaringen på dette var at journalkortene i 1944 ble skrevet med fyllepenn, og at det sikkert gikk lite blekk per pasient denne lørdagen. Og i tillegg tror jeg at begge læger - da det sto på som verst - tok seg den frihet å løsne litt på slipset.

Illustrasjon av en lege som sitter sint bak en dataskjerm. Det er en mørk sky over hodet hans.

Lege med Dips

Fant du det du lette etter?