Seksjon for artroskopisk kirurgi

Seksjon for artroskopisk kirurgi behandler akutte og kroniske bløtdelsskader i og omkring skulder, hofte og kne. Vi har vår hovedvirksomhet i Storgata 40 (Oslo Legevakt) der også skadeseksjonen ved Ortopedisk klinikk holder til.

Seksjons overlege: Sverre Løken.

Les mer om Seksjon for artroskopisk kirurgi

Seksjon for artroskopisk kirurgi

 Vi bruker artroskopiske teknikker (kikkhullskirurgi), men gjør også ofte åpen kirurgi. Typiske skader som behandles er instabilitet og skader på rotatormansjetten i skulder. Vi setter også inn skulderproteser og gjør artroskopisk kirurgi i hofte. I kneet behandler vi blant annet omfattende leddbåndskader, korsbåndskader, meniskskader, bruskskader og gjør ostetomier (aksekorreksjoner). Vi har et nært samarbeid med skadeseksjonen ved Ortopedisk klinikk og samarbeider også med andre sykehus. Vi behandler pasienter fra flere helseregioner på områder hvor vi har spesiell kompetanse som kneluksasjoner, menisktransplantasjoner, artroskopisk trochleaplastikk (operasjon for ustabil kneskål) og spesielle operasjoner ved instabilitet i skulderregionen (artroskopisk Latarjet-operasjon og SC-leddsplastikk). Vi har forskningssamarbeid med Steadmanklinikken i Vail, Colorado og med andre sykehus i Norge og utlandet.

Før utskrivelse fra avdelingen.pdf

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Storgt 40

Poliklinikk: 2 etg. Tlf: 22117230 (man-fre: 08:30-11:30)

Sengepost for innleggelse: 4 etg. (22117143 / 22117144)

Dagkirurgi: 3 etg.

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Ortopedisk avdeling ullevål, seksjon for artroskopisk kirurgi.
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus Storgata 40
Besøksadresse
Storgata 40, 0182 Oslo(Kart)

Korsbåndskade - bakrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-bakreKorsbåndskade - bakreKKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakreKorsbåndskade, bakre
Korsbåndskade - fremrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/korsbandskade-fremreKorsbåndskade - fremreKKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremre

Fant du det du lette etter?