Seksjon for degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele

Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele. Den største pasientgruppen er degenerative rygglidelser som Spinal Stenose, samt traumer som rygg brudd.

Voksne pasienter med ervervede ryggdeformiteter og komplekse rygglidelser utredes og behandles etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten dersom det ikke kan håndteres på regionsykehusnivå.

Seksjonsleder : Ellen Kathrine Aksnes

Kontakt