Seksjon for fot- og ankelkirurgi

Seksjon for fot- og ankelkirurgi har som ansvarsområde å behandle:

•Alle skader og lidelser i bevegelsesapparatet fra ankel og distalt hos voksne
•Fraktur, seneskader, ledd og leddbrusklidelse
•Artroskopi i fot og ankel
•ankelproteser

Seksjonsleder: Kjetil Harald Hvaal

Kontakt

Oppmøtested

Oppmøte Ullevål Sykehus: Kirkeveien 166, Bygg 6 inngang B, 1etg. 0450 Oslo

Oppmøte Skadelegevakten: Storgt 40, 2 etg. , 0182 Oslo

E-post
Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon