HELSENORGE

Seksjon for hånd- og underarmskirurgi - Ullevål

Seksjonen behandler akutte og elektive hånd- og håndleddsskader, inklusive artroskopiske prosedyrer. Innenfor elektiv albuekirurgi fungerer seksjonen som en referanseavdeling. Vi behandler vesentlig pasienter fra Oslo, men får også pasienter fra de øvrige helseregioner, spesielt innen albuekirurgi. Seksjonen har forskningsaktivitet innen håndkirurgi og har etablert et register for behandling av elektive albuelidelser. Seksjonen ledes av Sondre Hassellund

Fant du det du lette etter?