HELSENORGE

Seksjon for hånd- og underarmskirurgi – Ullevål

Vi behandler akutte og elektive hånd- og håndleddsskader, inklusive artroskopiske prosedyrer. Innenfor elektiv albuekirurgi fungerer seksjonen som en referanseavdeling. Vi behandler vesentlig pasienter fra Oslo, men får også pasienter fra de øvrige helseregioner, spesielt når det kommer til albuekirurgi. Seksjonen har forskningsaktivitet i håndkirurgi og har etablert et register for behandling av elektive albuelidelser. 

Fant du det du lette etter?