Seksjon for hånd- og underarmskirurgi - Ullevål

Seksjonen behandler akutte og elektive hånd- og håndleddsskader, inklusive artroskopiske prosedyrer. Innenfor elektiv albuekirurgi fungerer seksjonen som en referanseavdeling. Vi behandler vesentlig pasienter fra Oslo, men får også pasienter fra de øvrige helseregioner, spesielt innen albuekirurgi. Seksjonen har forskningsaktivitet innen håndkirurgi og har etablert et register for behandling av elektive albuelidelser.

Seksjonen ledes av John Håkon Williksen.

Les mer om Seksjon for hånd- og underarmskirurgi - Ullevål

Seksjon for hånd- og underarmskirurgi - Ullevål

Seksjon for overekstremitetstraumatologi  tar seg av alle deler av overekstremitetskirurgien, med unntak av skulderkirurgien og den akutte frakturkirurgien overfor håndleddet som går til traumeseksjonen. Seksjonen er den største seksjonen ved ortopedisk avdeling.

Seksjonen utfører ca. 1450 inngrep i løpet av året, fordelt på nesten 10 operasjonsstuer ukentlig, hvor hoveddelen utføres ved Legevakten og kun øyeblikkelig hjelp og operasjoner på pasienter med tilleggssykdommer (ASA III-pasienter) ved sentraloperasjonen ved Ullevål. Det er 3,3 overleger og 1 assistentlege fast allokert til seksjonen.

Elektiv drift. Håndkirurgene ved Storgt 40 opererer ca. 500 elektive inngrep fordelt på 4,5 operasjonsstuer ukentlig. Her drives vanlig elektiv håndkirurgi med unntak av lands- eller de facto landsfunksjonene som utføres ved Rikshospitalet. I tillegg utføres det kirurgi på regions pasienter og mange albueinngrep (åpen og artroskopisk kirurgi) som en flerregional funksjon.

Delayed emergency-kirurgi. Seksjonen har et utstrakt samarbeide med Oslo Skadelegevakt for behandlingen av ca. 900 hånd- og håndledds frakturer og en del av de mindre bløtdelsskadene fra hele Oslo som kan planlegges til vanlig arbeidstid. Tjenesten fungerer i praksis som en 1.5-linjetjeneste, altså en samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, som gir god kunnskapsoverføring og hvor lokalsykehusene avlastes i og med at pasienten blir avklart allerede i førstelinjen av håndkirurg. I denne behandlingssløyfen deltar 8 av supervisorlegene ansatt ved skadelegevakten også i den operative delen av behandlingen av pasientene. Pasientene følges også opp ved skadelegevakten, men med håndkirurg nært tilgjengelig.

Akuttkirurgi og håndkirurgisk vakt
Replantasjonskirurgien og de stor håndskadene tas imot og opereres ved Rikshospitalet. Det samme gjelder all kirurgi på barn. Større håndskader på multitraumepasienter innlegges ved Ullevål, hvor replantasjonsvakten ved Rikshospitalet bistår i behandlingen ved behov. De øvrige traumene som normalt er hjemmehørende ved Ullevål håndteres ved Ullevål fra mandag til torsdag, mens Rikshospitalet tar all akuttkirurgi fra fredag til mandag.

Før utskrivelse fra avdelingen.pdf

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål Sykehus: Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Storgata: Storgt. 40, 0182 Oslo

 

Postadresse

Ullevål Universitetssykehus HF

Ortopedisk avdeling Ullevål, seksjon for hånd og underarmskirurgi.
Postboks 4956 Nydalen
0424 oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Håndleddsbrudd og operasjon med innvendig platehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-innvendig-plateHåndleddsbrudd og operasjon med innvendig plateHHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plate
Håndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/handleddsbrudd-og-operasjon-med-utvendig-rammeHåndleddsbrudd og operasjon med utvendig rammeHHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig ramme

Fant du det du lette etter?