All elektiv ortopedi på Ullevål er stanset

Utbrudd på Ortopedisk avdeling på Ullevål

Det er påvist smitte av korona på Ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus. Både ansatte og pasienter er testet positive og isolerte. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp og barn. Rikshospitalet bistår i behandling av barn.  Karantene er iverksatt og testing av berørte og nærkontakter pågår.
illustrasjonsfigur

13 ansatte og fem pasienter har testet positivt for korona ved Ortopedisk avdeling, Orto-3 på Ullevål. 20 ansatte er i karantene. Opprinnelig smittekilde er ikke kjent. Smitteoppsporing og testing pågår.

Hva er gjort?

  • Alle inneliggende pasienter på Ortopedisk sengepost 3 er testet.
  • Pasienter som har vært inneliggende i perioden 23. februar til dags dato, kontaktes av sykehuset.
  • Pasienter som har vært innlagt ved ortopedisk avdeling behøver ikke kontakte sykehuset.

Hva skjer nå?

  • Alle pasientene som har testet positivt er utskrevet.
  • De seks pasienter på avdelingen som ikke er smittet, er isolert på enerom og får behandling som planlagt.
  • Ortopedisk sengepost 3 er stengt.

Hva skjer videre?

  • Planlagte innleggelser til Ortopedisk avdeling på Ullevål er stoppet. Sykehuset kontakter berørte pasienter.
  • Gjenværende pasienter på sengeposten er testet og isolert på enerom. Sengeposten tar ikke mot nye pasienter.
  • Smittesporing og testing av ansatte pågår.