Oslo skadelegevakt

Oslo skadelegevakt tar imot pasienter med akutte skader. Her kan pasientene henvende seg direkte og uten henvisning fra fastlege. Vi er Norges største skadelegevakt og hadde 108 746 pasientbesøk i 2012. Avdelingen er en del av Oslo universitetssykehus. Vi er tilknyttet Universitetet i Oslo og Høgskolen og underviser lege- og sykepleierstudenter.

Seksjonsoverlege er Knut Melhuus.

Les mer om Oslo skadelegevakt

Oslo skadelegevakt

Ved livstruende skade, ring 113.

Kontroll etter behandling (8.30 - 11.30 og 12.00 - 14.30):
Brudd: 22 11 71 86
Sår: 22 11 72 54

Allmennlegevakten: 116 117.
www.legevakten.oslo.kommune.no            


Jobb hos oss

 
Skadelegevakten rekrutterer hele tiden leger, sykepleiere, radiografer og annet fagpersonell som er dyktige, liker høyt tempo og har gode referanser.

Arbeid på skadelegevakten er krevende, men jobb hos oss innebærer tett faglig oppfølging, et høyt pasientvolum med stor variasjon og ikke minst et godt faglig og sosialt miljø med mange unge kolleger.

Ønsker du å arbeide på skadelegevakten, sender du søknad med CV og referanser til:

Leger: skadelegejobb@ous-hf.no
Pleiepersonale og legesekretærer: uxgrsi@uus.no
Radiografer: uxkaig@uus.no 

                                        

Kontakt

Telefon
22 11 72 96
Akutt skade (døgnet rundt):
Legevakten i Storgata
Besøksadresse
(Google maps)
Storgata 40, 0182, Oslo.
Telefon
Sentralbord: 22 11 72 30 (08:30-15:00)
Publikumslinje: 116 117

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.