Avdeling for kliniske systemer

Avdeling for kliniske systemer har et operativt forvaltning- og opplæringsansvar for DIPS, MetaVision, talegjenkjenning, digital diktering på vegne av systemeier. 

Les mer om Avdeling for kliniske systemer

Avdeling for kliniske systemer

Opplæring

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du gjennomføre kurs i systemene DIPS og MetaVision, samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.   

Avdeling for kliniske systemer tilbyd både e-læring og klasseromskurs.

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT. Det finnes flere kurs avhengig av stilling og yrkesgruppe du hører til. Kursene er rollestyrt og du avtaler med din leder hvilke kurs du skal gjennomføre. Se læringsportalen for påmelding.

DIPS

DIPS er både et pasientadministrativt system og et elektronisk journalsystem.
20. oktober 2014 ble DIPS innført på hele Oslo universitetssykehus.

MetaVision

MetaVision er et elektronisk verktøy for dokumentering av målinger, observasjoner og medikamenter. Programmet viser en kombinasjon av innhøstede data fra medisinsk-teknisk utstyr og manuelle registreringer.

Videoer produsert av Avdeling for Kliniske Systemer

 

Kontaktinformasjon

E-post
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770
Fant du det du lette etter?