HELSENORGE

Hjelp oss å hindre smitte av antibiotikaresistente bakterier

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

​Eller har du de siste 12 måneder:

  • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
  • oppholdt deg som pårørende på sykehus i utlandet?
  • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
  • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
  • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
  • bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
  • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

  1. Gi oss beskjed snarest
  2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL).

Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Les om bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika

MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)VRE (vankomycinresistente enterokokker)

ESB (extended spectrum beta‐laktamase )

Fant du det du lette etter?