HELSENORGE

Klassifisering av medisinsk utstyr


Renhetskravet til medisinsk utstyr deles grovt sett inn i tre kategorier, basert på Dr. Earle H. Spauldings klassifisering fra 1973:

Klassifisering av medisinsk utstyr

Kritisk utstyr 

(Høy risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med blodbanen, sentralt nerve- og vaskulærsystem og sterilt vev.

Sterilt

Invasivt utstyr/kirurgiske instrumenter: saks, pinsetter; dentalt utstyr, oftalmologisk og urologisk utstyr, dialyseutstyr

Semi-kritisk utstyr

(Middels  risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med slimhinner (luftveiene, mage-tarm-kanal/ urinveine) uten å penetrere disse.

Desinfisert, helst sterilisert

Trakealtuber, otoskop, anestesi-utstyr,

gastroskop

Ikke-kritisk utstyr

(Lav risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med hel, frisk hud

Rengjort, helst desinfisert

Blodtrykksapparat,

stetoskop, pulsoksimeter

 

 


Fant du det du lette etter?