Klassifisering av medisinsk utstyr


Renhetskravet til medisinsk utstyr deles grovt sett inn i tre kategorier, basert på Dr. Earle H. Spauldings klassifisering fra 1973:

Klassifisering av medisinsk utstyr

Kritisk utstyr 

(Høy risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med blodbanen, sentralt nerve- og vaskulærsystem og sterilt vev.

Sterilt

Invasivt utstyr/kirurgiske instrumenter: saks, pinsetter; dentalt utstyr, oftalmologisk og urologisk utstyr, dialyseutstyr

Semi-kritisk utstyr

(Middels  risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med slimhinner (luftveiene, mage-tarm-kanal/ urinveine) uten å penetrere disse.

Desinfisert, helst sterilisert

Trakealtuber, otoskop, anestesi-utstyr,

gastroskop

Ikke-kritisk utstyr

(Lav risiko)

Utstyr som kommer i kontakt med hel, frisk hud

Rengjort, helst desinfisert

Blodtrykksapparat,

stetoskop, pulsoksimeter

 

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.