HELSENORGE

Pseudomonasbakterier i Oslo universitetssykehus

Det er utbrudd av Pseudomonasbakterier i Oslo universitetssykehus (Pseudomonas er jord- og vannbakterier som finnes overalt i naturen og trives best i fuktige omgivelser).

Fire intensivpasienter med påvist smitte ligger på Ullevål og en intensivpasient ligger på Rikshospitalet .

Situasjonen kartlegges  nå for å få ytterligere oversikt over omfanget av utbruddet og vurdere videre hvilke konsekvenser det får. 

Foreløpig er tiltakene rettet mot å isolere  pasientene med påvist smitte, kartlegge øvrige intensivpasienter for mulig smitte og behandle pasienter med symptomer på infeksjon.

Det er ikke aktuelt  å teste ansatte eller pårørende.   

Med disse tiltakene og med det nåværende omfanget av utbruddet, vurderer Oslo universitetssykehus  at  sykehusets videre drift kan  gå etter plan.

FHI er informert om situasjonen. Det er etablert kontakt med Helse Nord som har hatt et tilsvarende utbrudd for kort tid siden.