Seksjon for datahåndtering

Datahåndtering - Kliniske studier
Seksjon for datahåndtering er en del av Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) og tilbyr hjelp til datahåndtering i kliniske studier.
God datahåndtering sikrer at innsamling av data i studien blir gjennomført i henhold til protokoll, SOP'er, GCP og regulatoriske krav.

Les mer om datahåndtering i kliniske studier

Seksjon for datahåndtering

Overordnet mål med datahåndtering er å opparbeide en database som speiler protokollen på en god måte, og inneholder data som tilfredsstiller studiespesifikke kvalitetskrav. Pasientskjema bør designes på en intuitiv måte, slik at det blir enkelt å samle inn ønskede data. Databasen skal inneholde data som er tilpasset sitt formål og er lett anvendelige i videre rapportering.

Datahåndtering i en klinisk studie er kontinuerlig prosess som starter med protokoll og slutter ved presentasjon av resultatene.

Foto av Morten
Morten Aarflot, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 43

Foto av Kirsti
Kirsti Bekkedal, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 27

Foto av Jennie-Ann
Jennie-Ann Dagenborg, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 24

Foto av Bethany
Bethany Danielsen, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 25

Foto av Marianne
Marianne Røine, datahåndterer

Tlf. 23 06 60 49

Foto av Mats
Mats Toftgård, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 48/484 53 520

Foto av Inger
Inger Tvenning, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 36/995 09 898

Foto av Hege

Hege Riis Giske, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 49

Foto av Anne Rina

Anne Rina Hallan, datahåndterer
Tlf. 23 06 60 41


Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?