Seksjon for datahåndtering

Datahåndtering - Kliniske studier
Seksjon for datahåndtering er en del av Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) og tilbyr hjelp til datahåndtering i kliniske studier.
God datahåndtering sikrer at innsamling av data i studien blir gjennomført i henhold til protokoll, SOP'er, GCP og regulatoriske krav.

Les mer om datahåndtering i kliniske studier

Seksjon for datahåndtering

Overordnet mål med datahåndtering er å opparbeide en database som speiler protokollen på en god måte, og inneholder data som tilfredsstiller studiespesifikke kvalitetskrav. Pasientskjema bør designes på en intuitiv måte, slik at det blir enkelt å samle inn ønskede data. Databasen skal inneholde data som er tilpasset sitt formål og er lett anvendelige i videre rapportering.

Datahåndtering i en klinisk studie er kontinuerlig prosess som starter med protokoll og slutter ved presentasjon av resultatene.


Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.