Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)


Seksjonen er er en del av Avdeling Forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) og tilbyr forskere veiledning  bistand  innen fagområdene helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte endepunkt (PRO) . 


Les mer om Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Helseøkonomi og Helsetjenesteforskning

Vi kan tilby gratis forskningsveiledning innen:
  • Valg av metode innen helseøkonomisk evaluering
  • Generell rådgivning
  • Protokollskriving
  • Søknadsskriving
  • I november hvert år arrangeres det workshop innen helseøkonomisk evaluering som tema
  • Hvert vårsemester arrangeres det kurs innen helseøkonomisk evaluering
  • Vi kan også tilby små kurs/seminarer ved det enkelte sykehus på bestilling

Ta gjerne kontakt med en av oss på mail eller bruk kontaktskjema om du ønsker en råd og veiledning innen helseøkonomisk evaluering.


Prosjektkoordinering

Prosjektkoordinatorene i CTU tilbyr rådgivning og hjelp til forskere som ønsker å gjøre kliniske studier. Vi er primærkontakt ved nye henvendelser og kan informere om hvilke tjenester CTU tilbyr, koordinere initiale møter mellom forsker og de ulike seksjonene i CTU og veilede i søknadsprosessen. Ved kliniske studier i samarbeid med industri  (oppdragsstudier) kan vi bidra med råd og veiledning i oppstartsfasen.

 

Pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Med PRO menes at pasientene selv rapporterer hvordan de fungerer og føler seg i relasjon til sin helse og behandling. PRO omfatter blant annet livskvalitetsmålinger og symptomkartlegging. For at en studie skal lykkes i å påvirke klinisk praksis er valg av rett pasientrapportert endepunkt, til rett tidspunkt, med riktig måleinstrument avgjørende.

PROMiNET (- a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en forskningsstøtte infrastruktur som består av et nettverk av representanter fra alle institusjoner i regionen. Vi vil bistå forskerne ved å lette tilgangen til oppdatert kunnskap, validerte metoder og skjemaer. I tillegg vil vi øke kunnskap om og kommunikasjon rundt PRO, tilrettelegge for forskningssamarbeid og øke kompetanse og utvikling av metode.

Kontakt

Ellen Johnsen, seksjonsleder

Tlf. 482 30 256


Cecilie Delphin Amdal, leder PROMiNET

Tlf.  915 17 199 


Tomm Bernklev, nestleder PROMiNET 

Tlf. 957 62 750


Guro Lindviksmoen Astrup, prosjekkoordinator PROMiNET

 Tlf. 976 64 879


Linn Kleven, forsker, helseøkonomi

Tlf. 976 51 340


Kjersti Helene Hernæs, forsker, helseøkonomi

Tlf. 938 55 536


Hans Olav Melberg, forsker, helseøkonomi

Tlf. 913 81 773


Anne Marie Halstensen, prosjekkoordinator

Tlf. 994 11 928


                                      


                                  

Kontakt