Seksjon for monitorering

Seksjon for monitorering er en del av Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) og tilbyr både rådgivning og monitorering i kliniske studier. Les mer om Seksjon for monitorering

Seksjon for monitorering

Kvalitetssikring – Legemiddelstudier

Monitorering er å overvåke fremdriften av en klinisk studie og sikre at den blir gjennomført, dokumentert og rapportert i henhold til protokoll, SOP'er, GCP og regulatoriske krav.

Les mer om monitorering i kliniske studier

Seksjon for monitorering består av:

Foto av Elin
Elin Westerheim, seksjonsleder
Tlf: 415 44 583

Foto av Birgitte
Birgitte Lid Adamsen, monitor
Tlf. 23 06 60 30/416 41 068

Foto av Marius
Marius Eid, monitor
Tlf. 476 51 151

Foto av Nina
Nina Flatner, monitor
Tlf. 23 06 60 31/913 70 244

Foto av Mariann
Mariann Friis-Ottessen, monitor
Tlf. 997 01 030

Foto av Jacob
Jacob Jacobsen, monitor
Tlf. 952 86 599

Foto av Kristina
Kristina Schee, monitor
Tlf. 932 84 531

Foto av Trond
Trond Smedsrud, monitor
Tlf. 23 06 60 32/906 14 606

Foto av Bjørn
Bjørn Solvang, monitor
Tlf. 23 06 60 29/950 51 519

Foto av Katrine
Katrine Andersen Korsan, monitor
Tlf. 452 82 053


Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?