Forskningsadministrasjon og biobank

Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.

Les mer om Forskningsadministrasjon og biobank

Forskningsadministrasjon og biobank

Avdelingens kjerneoppgaver er å gi bistand innenfor disse temaene:

- Ekstern finansiering
- Biobank- og registerstøtte
- Forskningsweb (ous-research.no)
- Forskningsjuss og avtaler

Avdelingen har et utstrakt samarbeid og nettverk med andre relevante forskningsstøttefunksjoner i både helse- og universitetssektoren.

Forskningsadministrasjon og biobank ledes av:

Foto av Peder

Peder Heyerdahl Utne, avdelingsleder Forskningsjuss og avtaler 
Tlf. 23 02 60 63/ 916 19 215

Foto av Turid

Turid Eide, teamleder Biobank
Tlf. 977 09 817

Foto av Martin

Martin Sending, teamleder Ekstern finansiering
Tlf. 952 21 446

For å lese mer om de enkelte temaene, se lenker nedenfor:

Ekstern finansiering
Biobank
Forskningsweb (ous-research.no)
Samarbeidsavtaler

Kontakt

Oppmøtested

Sogn Arena
Inngang A, 3. etg. (til venstre)
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank
Sogn Arena
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo