HELSENORGE

KPM Rikshospitalet

Vi tilbyr oppstalling av mus, rotter, kaniner og store dyr. Avdelingen holder kurs for forskere flere ganger i året og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester.

Det drives avl av mange stammer ved avdelingen.

Det finnes også en egen infeksjonsavdeling her hvor det kan jobbes med infeksiøse agens.

Seksjonen ledes av Marianne Aannestad

Portrettfoto av Marianne Aannestad.

Foto: Øystein Horgmo

Marianne kan treffes på e-post, johama@ous-hf.no, og telefon 23 07 31 46 (50).

Du kan nå avdelingens resepsjon telefon 23 07 31 73.

Informasjon til forskere

Brukerveiledning (user manual)

Brukerveiledningen er publisert i OUS eHåndbok

Vedlegg til brukerveiledningen

  1. Project meeting KPM-RH.
  2. Ordering form large animals (PDF).
  3. Ordering form large animals (Word).
  4. Risikovurdering HMS Biologiske faktorer KPM.
  5. Risk assessment HSE Biological factors KPM.
  6. Chart for color tags.
  7. Husbandry and environmental parameters KPM-RH.
  8. Skjema for intern dyretransport KPM.

Relevante eHåndboksdokumenter

Fant du det du lette etter?