Registerstøtte

Avdeling for registerstøtte er en del av  den regionale forskningsstøtten i Helse Sør- Øst. Vi gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (melding eller konsesjon). Videre tilbyr avdelingen oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt generell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).

Les mer om Registerstøtte

Registerstøtte

Registerstøtte har kompetanse innen:

 • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre
 • Rådgivning vedrørende valg IT løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger)
 • Rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT- løsninger for innsamling av Helsedata (registerløsninger)
 • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter
 • Råd om praktiske- og administrative arbeidsrutiner ved registerdrift
 • Data-uttrekk- og kvalitetssikring av helsedata
 • Kobling av datafiler
 • Kurs innen data-prosessering/tilrettelegging av data for analyser
 • Råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)
 • Råd om grenseoppgang mellom registre og biobanker
 • Holder jevnlig kurs innen registerstøtte og data-prosessering
 • Oppsett av skreddersydde registre i Medinsight

Registerstøtte ledes av


Dominic A. Hoff, avdelingsleder

Mobil: 900 88 864

Kontaktinformasjon

epost Registerstøtte

epost Medinsigth


Les mer om de enkelte temaene ved å følge lenkene under.

Planlegging

Oppstart og driftfase

Data-uttrekk og kobling

Data prosessering/tilrettelegging av data for analyse

Rapporter og statistiske analyser

IT- løsninger for data- innsamling( registerløsninger)


Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.