Registerstøtte

Avdeling for registerstøtte er en del av  den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre. Videre tilbyr avdelingen oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT-løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt generell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).

Les mer om Registerstøtte

Registerstøtte

Registerstøtte har kompetanse innen:

 • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre
 • Rådgivning vedrørende valg IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger)
 • Rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT-løsninger for innsamling av Helsedata (registerløsninger)
 • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter
 • Råd om praktiske- og administrative arbeidsrutiner ved registerdrift
 • Datauttrekk- og kvalitetssikring av helsedata
 • Kobling av datafiler
 • Kurs innen dataprosessering/tilrettelegging av data for analyser
 • Råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)
 • Råd om grenseoppgang mellom registre og biobanker
 • Holder jevnlig kurs innen registerstøtte og dataprosessering
 • Oppsett av skreddersydde registre i Medinsight


Avdeling for registerstøtte består av:

Foto av Dominic A. Hoff

Dominic A. Hoff, konstituert avdelingsleder
Mobil: 900 88 864

Foto av Peng

Pengpeng Ni, rådgiver IKT
Tlf. 469 30 330

Foto av Gerd
Gerd Paulsen, rådgiver IKT
Tlf. 913 25 451

Foto av Oddvar
Oddvar Sandvin, rådgiver IKT
Tlf. 917 04 359

Foto av Laima
Laima B. Taylor, rådgiver IKT
Tlf. 913 24 532

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

Foto av Alexander

Alexander Helland, rådgiver IKT
Tlf. 411 55 701

Foto av Pål Marius
Pål Marius Rød, rådgiver IKT
Tlf. 916 17 435


Foto av Tore
Tore Westad, rådgiver IKT
Tlf. 926 65 109


Foto: ID-kort kontoret
 


Kontaktinformasjon:

epost: Registerstøtte

epost: Medinsight


Les mer om de enkelte temaene ved å følge lenkene under.

Planlegging

Oppstart og driftfase

Datauttrekk og kobling

Dataprosessering/tilrettelegging av data for analyse

Rapporter og statistiske analyser

IT-løsninger for datainnsamling (registerløsninger)


Kontakt

Oppmøtested
Sogn Arena (Mercedes-bygget) Inngang A, 3. etg. (til venstre) Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for Registerstøtte
Sogn Arena
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.