Avdeling for biobank- og registerstøtte

 

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre (helseregistre) samt for forskningsbiobanker. Videre tilbyr avdelingen oppsett av skreddersydde «registerløsninger» for forskningsprosjekt og kvalitetsregistre i Medinsight Classic (avansert IT-løsning for innsamling av strukturerte helsedata) samt individuell rådgivning vedrørende valg og design av godkjente IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger). Avdelingen drifter også OUS' offisielle sporingsløsning for biologisk materiale til forskningsbiobanker (eBiobank) og administrerer lagringsfasiliteter for forskningsbiobankene. Avdelingen er organisert i to team: Team Biobank og Team Register.

Les mer om Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte har kompetanse innen:

 • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre og forskningsbiobanker (både spesifikke og generelle)

 • Rådgivning vedrørende valg IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger)

 • Rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT-løsninger for innsamling av Helsedata (registerløsninger) samt utvikling av skreddersydde registerløsninger i Medinsight.

 • Bruk av sporingsløsning for forskningsbiobanker

 • Rådgivning ved formalisering og etablering av forskningsbiobanker

 • Rådgivning ved utarbeidelser av samtykker

 • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter for kvalitets- og helseregistre

 • Råd om praktiske og administrative arbeidsrutiner ved biobank- og registerdrift

 • Datauttrekk og kvalitetssikring av helsedata

 • Kurs innen dataprosessering/tilrettelegging av data for analyser

 • Råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)

 • Holder jevnlig kurs og foredrag innen biobank- og registerfeltet


Avdeling for biobank- og registerstøtte består av:

 

Foto av Dominic A. Hoff

Dominic A. Hoff, avdelingsleder
Mobil: 900 88 864

Foto av Peng

 

Pengpeng Ni, rådgiver IKT
Tlf. 469 30 330

Foto av Gerd
Gerd Paulsen, rådgiver IKT
Tlf. 913 25 451

Foto av Oddvar
Oddvar Sandvin, rådgiver IKT
Tlf. 917 04 359

Foto av Laima
Laima B. Taylor, rådgiver IKT
Tlf. 913 24 532

 

 

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

 

Foto av Alexander

 

Alexander Helland, rådgiver IKT
Tlf. 411 55 701

 

 

Foto av Pål Marius
Pål Marius Rød, rådgiver IKT
Tlf. 916 17 435

 


 

Foto av Tore
Tore Westad, rådgiver IKT
Tlf. 926 65 109

 


Foto: ID-kort kontoret
 


Kontaktinformasjon:

epost: Biobank- og registerstøtte

epost: Medinsight


Les mer om de enkelte temaene ved å følge lenkene under.

Planlegging

Oppstart og driftfase

Datauttrekk og kobling

Dataprosessering/tilrettelegging av data for analyse

Rapporter og statistiske analyser

IT-løsninger for datainnsamling (registerløsninger)
 Kontakt

Oppmøtested
Sogn Arena (Mercedes-bygget) Inngang A, 3. etg. (til venstre) Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for Registerstøtte
Sogn Arena
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.