HELSENORGE

Avdeling for kompetanseutvikling

Kompetent personell gir sikkerhet og trygghet for pasienter og ansatte. Avdeling for kompetanseutvikling leverer tjenester innen ledelses- og organisasjonsutvikling, utdanning i medisin og helsefag, digital læring og kompetansesikring. Våre tjenester skal bidra til å utvikle og sikre nødvendig og strategisk kompetanse hos sykehusets ledere og ansatte.

Fant du det du lette etter?