Kompetanseutvikling

Sentralt kompetansemiljø med støtte til læring og organisasjonsutvikling

 
Informasjon om avdelingen

Kompetanseutvikling

Nyansattdag


Oversikt over kommende kursdager, program og påmelding

Kompetanseledelse - rådgivning og prosesstøtte

Lederveiledning for oppfølging av kursdeltakelse og sertifiseringer i Læringsportalen.  Rådgivning og prosesstøtte for ledere og prosjektledere i utvikling av kompetansetiltak: behovsanalyse, formulering av læringsmål, design av læringsløp, utforming av e-læringspakker, oppfølging av kursdeltakelse.

Kompetanseportalen

Avdeling for kompetanseutvikling har lokalt forvaltningsansvar for Kompetanseportalen i OUS.
Avdelingen bistår i opplæring, brukerhistorier og det regionale arbeidet med å utvikle og tilpasse systemet. Avdelingen deltar i innføringsprosjektet for Kompetanseportalen i OUS.

Kursadministrasjon og forvaltning av Læringsportalen

Annonsering av kurs og e-læring i Læringsportalen. Bruk av Læringsportalen.

Kontinuerlig teknisk forbedringsarbeid  Læringsportalen for å sikre at systemet ivaretar OUS pålagte opplæringsoppdrag.

Multimedia, opplæringsfilm og e-læring

Rådgivning og bistand til utvikling av videoproduksjon og e-læringsmoduler for å understøtte strategiske opplæringssatsinger.

Nasjonal nettundervisning for leger

Avdelingen drifter landsdekkende nettundervisning for leger innen ØNH (Øre-Nese-Hals), Ortopedisk kirurgi, Immunologi og transfusjonsmedisin, Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin.
Forelesningene er en integrert del av spesialistutdannelsen for ØNH-legene. 

Drift av nettundervisning for leger

Organisasjons- og lederutvikling

Avdelingens spesialrådgivere i organisasjons – og lederutvikling utvikler og koordinerer lederutviklingstiltak ved sykehuset, og bidrar med opplæring av kursledere og prosessveiledere, i tillegg til selv å inneha roller som kursledere, fasilitatorer og rådgivere.

Avdelingen koordinerer gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen ved Oslo universitetssykehus, informerer og gir opplæring til de ressurspersonene i klinikkene som gir støtte til klinikkens ledere.

Spesialistutdanning for leger

Avdeling for kompetanseutvikling bistår sykehuset i innføring av ny utdanningsmodell.  Pedagogiske verktøy, veilederkurs og kursadministrasjon. 

Utdanningstjenester

Koordinering av praksisplasser til helsefagarbeiderlærlinger
Koordinering av hospiteringsmuligheter for utenlandske medisinstudenter
Administrasjon av utdanningsstillinger for videreutdanning i sykepleie
Administrasjon av utdanningsmidler fra Cecilie og Tom Wilhelmsens stiftelse
Administrasjon insentivmidler fra HSØ – til økt kvalitet og kvantitet innen praksisplasser for helse – og sosialfagene i bachelor

Helseinformasjon til pasienter og pårørende

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende tilbyr:
Helsefaglig litteratur, brosjyrer, medisinske databaser, elektroniske tidsskrifter, ukeblader, aviser cd- plater, dvd- filmer
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2 a, bygg A, 3. et.

T-bane til Vindern (linje 1) eller til Forskningsparken (linje 4 og 6).
Trikk til Gaustadalleen (linje 17 og 18)

Telefon
977 37 601
Webredaktør: Liv Kronstad
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutvikling/seksjon-for-helseinformasjon-til-pasienter-og-parorendeSeksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendePasientbibliotek på Ullevål sykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.