HELSENORGE

Helseinformasjon

Å finne god helseinformasjon på nett kan være utfordrende. Hvor skal jeg søke? Hvilke sider kan jeg stole på?

Noen enkle tommelfingerregler:
- Kommer det frem hvem som har skrevet artikkelen?
- Er artikkelen skrevet av fagfolk?
- Er det tydelig hvem som står bak nettsiden, og lett tilgjengelig kontaktinformasjon?
- Har nettsiden kommersielle interesser?
- Er informasjonen som presenteres balansert og objektiv?

Her på Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende får du tilgang til en rekke ulike medisinske databaser. Under lenker vi også til et utvalg kvalitetsvurderte nettsider du kan starte med i jakten på helseinformasjon tilpasset ditt behov.

Startsider
HelseNorge - den offentlige helseportalen - Informasjon om rettigheter og helsetjenester, sykdommer og behandling, samt lenker til en rekke innloggingstjenester.

Helsebibliotekets pasientinformasjon - Pasientbrosjyrer om sykdommer. Filmer, anatomisk atlas og lenker til andre nettsider.

Oppslagsverk
Norsk helseinformatikk - Pasientinformasjon fra utgiveren av Norsk elektronisk legehåndbok.

MedlinePlus - Pasientinformasjon på engelsk fra National Library of Medicine, USA.
 
UpToDate: Oppdatert pasientinformasjon på engelsk om diagnoser og behandling. Har både enkle oversiktsartikler og lengre artikler med medisinsk terminologi for deg som ønsker å gå i dybden.

Kreftlex - Nettsted skrevet spesielt for kreftsyke og deres pårørende

Legemidler
Felleskatalogen: Pakningsvedlegg - Pakningsvedlegg til medisiner som selges i Norge.

Alternativ medisin og behandling
NIFAB - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. Informasjon om behandlingsformer, pasientveiledning, lovgivning og forskning.

NB! Husk at informasjon du finner på internett aldri skal erstatte besøk hos lege.

Fant du det du lette etter?