Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)

Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV) er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med rundt 110 ansatte.  MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset og behandlingshjelpemidler (medisinsk-teknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell) til pasienter i Oslo sykehusområde.
MTV er underlagt Oslo sykehusservice (OSS), en samling av sykehusets støttefunksjoner. Virksomhetsområdet er organisert i avdelingene Serviceavdelingen MTU-IKT, Strategi og anskaffelse, Forskning og utvikling MTU og Behandlingshjelpemidler. MTV har aktiviteter på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og i Forskningsveien.

"Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste"

Les mer om Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)

Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)

Det medisinsk-teknologiske miljøet på Oslo universitetssykehus (OUS) ble samlet til et virksomhetsområde i juni 2010. Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV) er et kompetansesenter for medisinsk teknologi på OUS og vi har overordnet ansvar for alt medisinsk-teknisk utstyr ved sykehuset.  Det er ca. 40.000 enheter til en verdi på ca. 3,8 milliarder kroner på OUS.

Hva er medisin-teknisk utstyr (MTU)?

Teknisk utstyr som er spesielt konstruert, markedsført eller brukt til undersøkelse, behandling og pleie av pasienter. For mer info se Medisinsk Teknisk Forening definisjon av MTU og MTU info.pdf

Historikk

På Rikshospitalet startet de opp "Avdeling for Biomedisinsk teknikk" i 1973 med én ansatt og påfølgende ble "medisinsk teknisk avdeling opprettet i 1982 på Ullevål, 1983 på Radiumhospitalet  (under strålefysikk) og 1985 på Aker. Fra første stund var det sikkerhet ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) som var i fokus."

I 2005 fusjonerte Radiumhospitalet og Rikshospitalet som førte til at MTA på Rikshospitalet og en del av seksjon for medisinsk teknikk og data teknologi fra avdeling for medisinsk fysikk og teknikk på Radiumhospitalet ble til én avdeling. I 2010 fusjonerte hovedstadssykehusene Aker, Radiumhospitalet/Rikshospitalet og Ullevål og dannet Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde. Ved fusjonen hadde Oslo universitetssykehus HF

40 000 enheter til en verdi av 4 MRD NOK, og er det største medisinsk-tekniske fagmiljøet i Norge med 86 stillingshjemler.

Virksomheten har drevet en omfattende undervisnings- og kursvirksomhet, og er blitt landskjent for sine bokutgivelser og kurs.

Kontakter

Foto av K
Jan Olav Høgetveit
virksomhetsleder
Tlf: 979 56 729 / 230 75378
Epost: jhogetve@ous-hf.no

Line Kritine Greve

Line Kristine Greve
ass. virksomhetsleder
Tlf: 915 36 843
Epost: uxgrlj@ous-hf.no

 

Kontaktinformasjon

Behandlingshjelpemidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBHM ansvar for behandlingshjelpemidler og en del typer forbruksmateriell til hjemmeboende brukere bosatt i Oslo.
Forsknings- og utviklingsavdelingen, MTUhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/forsknings-og-utviklingsavdelingen-mtvForsknings- og utviklingsavdelingen, MTU
Prosjekt Nye OUS, MTVhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/prosjekt-nye-ous-mtvProsjekt Nye OUS, MTV
Serviceavdelingen MTU-IKThttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/serviceavdelingen-mtu-iktServiceavdelingen MTU-IKT
Strategi- og anskaffelsesavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/strategi-og-anskaffelsesavdelingenStrategi- og anskaffelsesavdelingen

Fant du det du lette etter?