Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV)

Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV) er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med rundt 110 ansatte.  MTV er et kompetanse-senter for medisinsk teknologi på OUS og vi har det overordnede ansvaret for det medisinsk-tekniske utstyret ved sykehuset og behandlingshjelpemidler (medisinsk-teknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell) til pasienter i Oslo sykehusområde.
MTV er underlagt Oslo sykehusservice (OSS), en samling av sykehusets støttefunksjoner. Virksomhetsområdet er organisert i avdelingene Serviceavdelingen MTU-IKT, Strategi og anskaffelse, Forskning og utvikling MTU og Behandlingshjelpemidler. MTV har aktiviteter på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og i Forskningsveien.

"Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste"

Fant du det du lette etter?