Forsknings- og utviklingsavdelingen, MTU

For at Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde ved Oslo universitetssykehus HF skal kunne levere tjenester på et tilstrekkelig høyt nivå har det gjennom alle år vært nødvendig med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vår visjon er å finne teknologier som gjør pasienten bedre. I arbeidet mot denne visjonen har vi fokus på å være Utforskende, Imøtekommende og Teknologikritisk.

Les mer om Forsknings- og utviklingsavdelingen, MTU

Forsknings- og utviklingsavdelingen, MTU

bilde griseforsøk

Hva gjør vi?

på Forskning og utviklingsavdelingen (FoU-avdelingen)har vi følgende mål:

  • Tre fullførte klinisk rettede prosjekter hvert år.
  • Ett innvilget patent eller ny metode/teknologi til pasientbehandling hvert tredje år.
  • Minimum ti publikasjoner i internasjonale refereetidsskrift i året.
  • Minimum en fullført doktorgrad hvert tredje år.

Hva kan vi?

FoU-avdelingen har høy faglig kompetanse på forskning innen medisinsk-teknologi og utvikling av sensorer for klinisk bruk. I samarbeid med med Fysisk institutt, UIO, har vi etablert forskningsgruppen "Oslo Bioimpedance & Medical-Technology Group". Vi bedriver grunnforskning, men hoveddelen av forskningsaktiviteten er anvendt forskning og innovasjon initiert og drevet i tett samarbeid med de kliniske avdelingene ved OUS.

Kontakter

Foto av Håvard Kalvøy

Håvard Kalvøy
Avdelingsleder
Tlf : 958 42 702 / 230 71589
Epost: hkalvoy@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Rikshospitalet: D3 3. etasje, D3.3037
Telefon
23 07 15 80 / 23 07 15 90
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 23 07 00 00
Fant du det du lette etter?