Prosjekt Nye OUS, MTV

Avdelingen Prosjekt Nye OUS-MTV er etablert for å bidra inn mot Nye OUS, som er i ferd med å bygge nye bygg i stort omfang. Planlegging, prosjektering og bygging vil kreve stadig større deltakelse fra Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde (MTV) for at OUS skal få en funksjonell medisinsk-teknisk infrastruktur og utstyrspark i nye sykehusbygg.

Les mer om Prosjekt Nye OUS, MTV

Prosjekt Nye OUS, MTV

Prosjekt nye OUS


Avdelingen Prosjekt Nye OUS-MTV (NOM) består i øyeblikket av 2 heltidsansatte, men avdelingen skal styrkes med flere ansatte som skal bidra inn mot Nye Oslo universitets-sykehus. Avdelingen er lokalisert i Forskningsveien 2B og ledes av Per-Arne Jørgensen.

 

Hva gjør vi?

Våre ansvarsområder er primært knyttet til fagområdet medisinsk teknologi og avdelings oppgaver kan kort oppsummeres som følger:

  • Være kontaktledd mot prosjekt Nye OUS utstyr (MTU og GRU)
  • Være virksomhetsleders prosjektgruppe for "Nye OUS"-relatert arbeid
  • Levere innspill til Nye OUS på MTU-relaterte spørsmål herunder MTU-infrastruktur, strategiske utstyrsvalg, flåter, tverrgående utstyr i form av notater og mer forpliktende strategiske føringer.
  • Lede tverrfaglige team som opprettes for å besvare forespørsler fra Nye OUS og andre aktører ifm. byggingen av Nye OUS.
  • Samkjøre med OUS-IKT og EIE for en enhetlig teknologihåndtering for MTU, IKT og BTU (byggeteknisk utstyr).

Hva kan vi?

Vi har mange års erfaring innenfor ledelse, prosjektering, IKT, medisinsk teknologi utstyrs-anskaffelser, drift og forvaltning av medisinsk teknisk utstyr.
Vi har et tett samarbeid med øvrige avdelinger i MTV. 


Kontakt
Per-Arne Jørgensen

Avdelingsleder

Mobilnr: 476 70 795

Telefonnummer: 230 75374

E-post: pejorgen@ous-hf.no

Bård Henningsen
Bård Henningsen

Spesialrådgiver

Mobilnr: 959 79 124

Telefonnr: 230 75373

Epost: bhenning@us-hf.no


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2B, 4 etg
Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?