Prosjekt- og kvalitetsavdelingen (MTV)

Prosjekt- og kvalitetsavdelingen består av 7 heltidsansatte og suppleres av midlertidige prosjektmedarbeidere fra øvrige avdelinger i MTV avhengig av prosjektaktiviteten. Avdelingen er i hovedsak lokalisert i Forskningsveien 2 og ledes av Line Kristine Greve.

Les mer om Prosjekt- og kvalitetsavdelingen (MTV)

Prosjekt- og kvalitetsavdelingen (MTV)

prosjekt og kvakitetsavdelingen

Hva gjør vi ?

Våre ansvarsområder er knyttet til fagområdet medisinsk teknologi og består av prosjektkoordinering/gjennomføring, økonomikoordinering og budsjett, drift av sykehusets utstyrsdatabase, kvalitetsarbeid i form av avvikssystem og elektronisk kvalitetshåndbok, utstyrslister til avdelingene, internkontroll, utvikling av intern-kurs- og kompetanse, skademeldinger og drift av våre websider.

Hva kan vi ?

Vi har bred kompetanse innen prosjektering, IKT, programmering, økonomi, medisinsk teknologi, kurskoordinering og webdesign. Vi har tett samarbeid med øvrige avdelinger i MTV og er et viktig knutepunkt for virksomhetsområdet.


Kontakter


Foto av line Kristine Greve

Line Kristine Greve
Avdelingsleder
Tlf: 915 36 843
Epost: uxgrlj@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2B, 4. etg.
Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?