Serviceavdelingen MTU-IKT

Serviceavdelingen består av 50 ansatte fordelt på tre seksjoner og ledes av Manuel Henriquez.

Serviceseksjonen MTU Rikshospitalet ledes av Ingunn Janbu, Serviceseksjonen MTU Ullevål ledes av Mubashar Shafi og Serviceseksjonen MTU Aker og Radiumhospitalet ledes av Geir Vestrheim.

 
Les mer om Serviceavdelingen MTU-IKT

Serviceavdelingen MTU-IKT

Hva gjør vi ?

Serviceavdelingen gjør blant annet akutt og planlagt vedlikehold, opplæring, avviksutredning, forvalter vedlikeholdskontrakter, generell rådgivning, sikkerhetskontroller, kontrollerer måleinstrumenter, tilstandsrapporter, kundesenteroppgaver og bistår andre avdelinger ved behov. Avdelingen har ansvaret for 40.000 enheter MTU (medisinsk teknisk utstyr) fordelt på alle sykehusets lokasjoner og alt vedlikehold på MTU må dokumenteres med bakgrunn i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §11 og føres i avdelingens FDV-system.


Hva kan vi ?

Vi har teknisk spisskompetanse innenfor alle de store utstyrsgruppene (operasjon, radiologi, laboratorie, anestesi med mer) og satser samtidig på at alle våre ingeniører skal ha en grunnleggende forståelse av fysiologi og anatomi for å kunne levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder. Ved hjelp av satelittkontor og høy tilgjengelighet har vi et svært tett samarbeid med alle utstyrstunge avdelinger ved sykehuset. Vi anser denne klinikknærhet som avgjørende for at vi skal være i stand  til å prioritere og løse utfordringer og løse utfordringene som våre kunder har knyttet til MTU på en tilfredsstillende måte.

Kontakt