Serviceavdelingen MTU-IKT

Serviceavdelingen består av 50 ansatte fordelt på fire seksjoner og ledes av Manuel Henriquez.

Serviceseksjonen MTU Rikshospitalet ledes av Erik Ringerike, Serviceseksjonen MTU Ullevål ledes av Mubashar Shafi , Serviceseksjonen MTU Aker og Radiumhospitalet ledes av Geir Vestrheim og Seksjon analyse og servicestøtte MTU ledes av Lars Flatmoen.

Les mer om Serviceavdelingen MTU-IKT

Serviceavdelingen MTU-IKT

Lars og Matin

Hva gjør vi ?

Serviceavdelingen gjør blant annet akutt og planlagt vedlikehold, opplæring, avviksutredning, forvalter vedlikeholdskontrakter, generell rådgivning, sikkerhetskontroller, kontrollerer måleinstrumenter, tilstandsrapporter, kundesenteroppgaver og bistår andre avdelinger ved behov. Avdelingen har ansvaret for 40.000 enheter MTU (medisinsk teknisk utstyr) fordelt på alle sykehusets lokasjoner og alt vedlikehold på MTU må dokumenteres med bakgrunn i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §11 og føres i avdelingens FDV-system.


Hva kan vi ?

Vi har teknisk spisskompetanse innenfor alle de store utstyrsgruppene (operasjon, radiologi, laboratorie, anestesi med mer) og satser samtidig på at alle våre ingeniører skal ha en grunnleggende forståelse av fysiologi og anatomi for å kunne levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder. Ved hjelp av satelittkontor og høy tilgjengelighet har vi et svært tett samarbeid med alle utstyrstunge avdelinger ved sykehuset. Vi anser denne klinikknærhet som avgjørende for at vi skal være i stand  til å prioritere og løse utfordringer og løse utfordringene som våre kunder har knyttet til MTU på en tilfredsstillende måte.

Kontakter

Bilde av Manuel Henriquez
Manuel Henriquez
Avdelingsleder
Mobilnr: 977 38 762
Epost: uxhemt(AT)ous-hf.no


Foto av Mubashar Shafi
Mubashar Shafi
Seksjonsleder Service Ullevål
Telefonnr: 221 19209
Mobilnr: 957 67 802
Epost: uxshmu(AT)ous-hf.no


foto av Erik Ringerike
Erik Ringerike
Seksjonsleder Service Rikshospitalet
Telefonnr: 23 07 15 85
Epost: eririn(AT)ous-hf.no


Foto av Geir Vestrheim
Geir Vestrheim
Seksjonsleder service Aker/Radiumhospitalet
Mobilnr: 958 32 776
Epost: geives(AT)ous-hf.no


Foto av Trond Strømme
Lars Flatmoen
Seksjonsleder SAS Seksjon analyse og servicestøtte MTU
Mobilnr: 959 39 923
Epost: laflat(AT)ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?