Strategi- og anskaffelsesavdelingen

Alle anskaffelser av elektromedisinsk utstyr  for Oslo universitetssykehus HF skal gjøres av Strategi- og anskaffelsesavdelingen. Dette gjelder også utstyr som er finansiert av andre. Avdelingen er delt inn i to seksjoner, Seksjon for regionale MTU anskaffelser og seksjon for strategi og anskaffelse. Strategi- og anskaffelsesavdelingen består av ca 10 rådgivere, både interne og eksterne og ledes av Runar Nagelsaker.

Les mer om Strategi- og anskaffelsesavdelingen

Strategi- og anskaffelsesavdelingen

bilde kalkulator

Hva gjør vi?

Hovedoppgaven er å bistå avdelingene med å anskaffe nytt MTU innenfor de rammer som lov om offentlige anskaffelser setter. Vi gjennomfører hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av kravspesifikasjon, utlysning av konkurranse, evaluering av tilbud, utarbeidelse av kontrakt og bestilling. Strategi- og anskaffelsesavdelingen skal :

  • Sikre at anskaffelsen er i henhold til Oslo Universitetssykehus HFs standardisering
  • Sikre effektiv og kostnadsbesparende service og drift
  • Sikre at alt utstyr på Oslo Universitetssykehus HF til enhver tid er forskriftsmessig ført i utstyrsregisteret
  • Sikre at anskaffelsen er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Sikre at anskaffelsen er riktig i forhold til installasjon i bygg
  • Samordne anskaffelser fra sykehusets avdelinger for å få best mulig pris

For utstyr som skal brukes i sykehuset, men er finansiert av andre, kan vi anbefale leverandør og eventuelt bistå ved anskaffelsen.

Hva kan vi?

Strategi og anskaffelse er kompetansesenter på analyse- og utredningsoppgaver. Seksjonen utfører strategiske vurderinger og analyser av MTU-parken, ofte i forhold til investeringsplaner både kortsiktige og langsiktige. Det er bland annet Sykehusledelsen som etterspør rapporter i forhold til den medisinsk-tekniske utstyrsparken.

Sekretariatet til Prioriteringsutvalget for MTU (PRU, rådgivende for direktøren ved sykehuset) ligger også innunder Strategi og anskaffelse, seksjonen forbereder sakene til PRU.

Mailadresse for anbud er: mtu-anbud@us-hf.no

Kontakter

Foto av Rune Nagelsaker
Rune Nagelsaker
Avdelingsleder Strategi- og anskaffelsesavdelingen
Tlf: 230 75384
Epost: runnag@ous-hf.no

Lars Narvhus
Lars Narvhus
Seksjonsleder MTU anskaffelser Oslo Universitetssykehus
Tlf: 920 81 843
Epost: lanarv@ous-hf.no

Dorthe Schultz

Dorthe Syverstad Schultz
Seksjonsleder MTU anskaffelser i Helse Sør Øst
Tlf: 992 33 433 / 230 75392
Epost: uxdosy@ous-hf.no   

 

Kontaktinformasjon

Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Østhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/medisinteknisk-virksomhetsomrade-mtv/strategi-og-anskaffelsesavdelingen/regionalt-kompetansesenter-for-samordning-av-investeringer-i-medisinsk-teknisk-utstyr-i-helse-sor-ost-rkmtuRegionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?