HELSENORGE

Biologisk indikator

Biologiske indikatorer tester steriliseringsprosessen evne til å drepe levedyktige mikroorganismer. Dette er en enkel og rimelig måte å kontrollere steriliseringen på og er et viktig ledd i kvalitetssikringen. Det anbefales å kontrollere sterilisatoren med biologiske indikatorer med en regelmessig frekvens.

Biologiske indikatorer

Oslo universitetssykehus, illustrasjonbilde

En biologisk indikator (BI eller sporeprøve) er et testsystem som inneholder bakteriesporer som er motstandsdyktige mot en spesifikk steriliseringsprosess (Ref. NS-EN ISO 11138-1: 2006 /-3/-4)

Våre biologiske indikatorer inneholder enten et prøvesett på 6 biologiske indikatorer som anvendes i sterilisatorer med et kammervolum på over 3 liter, eller et prøvesett på 3 biologiske indikatorer som er tilstrekkelig for en sterilisator med et kammervolum på under 3 liter.

Dersom det benyttes flere steriliseringsprogrammer, anbefales det å kontrollere hvert program som er i bruk.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering tilbyr en abonnementsordning på biologiske indikatorer og anbefalt kontrollfrekvens er minimum 4 ganger per år. Brukere som følger anbefalt kontrollfrekvens får tilsendt et sertifikat for deltagelse i kontrollprogrammet.

Fant du det du lette etter?