Dekontaminering i praksis

Disse artiklene er en kort gjennomgang av hele dekontamineringsprosessen, fra utstyret er brukt på én pasient til det er klart til bruk igjen på ny pasient. I tillegg har vi inkludert viktig informasjon om lovverk, HMS, kvalitetssystem og grunnleggende mikrobiologi – opplysninger som er av avgjørende betydning for kvaliteten av dekontamineringsarbeidet på klinikken/avdelingen. Artiklene er basert på våre anbefalinger på nåværende tidspunkt, og oppdateres halvårlig/ved behov. Våre anbefalinger tar utgangspunkt i gjeldende standarder og lovverk i Norge, samt internasjonale anbefalinger og veiledere, hovedsakelig fra Storbritannia. Innspill, kommentarer og spørsmål til artiklene mottas med takk, disse kan sendes til: dekontaminering@ous-hf.no

Ønsker om kurs, foredrag, annet informasjonsmateriell, etc. kan også rettes til vår epostadresse.

 HMS

Medisinsk utstyr

Norsk og EU regelverk

Forutsetninger og prinsipper for dekontaminering

Rengjøring

Desinfeksjon

Sterilisering

Vedlikehold av medisinsk utstyr

Emballering og pakkematerialer

Håndtering, transport og oppbevaring

Mikrobiologi

Fant du det du lette etter?