HELSENORGE

Kurs og konferanser

​Tilbake til Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Kompetansetjenesten holder regelmessig kurs om dekontaminering, både grunnkurs og konferanser med innhold for viderekommende og tilbyr kurs og foredrag på forespørsel i alle helseregioner og helsetjenester.

Kurs, nettseminar og konferanseinformasjon

Presentasjoner ​​- Dekontamineringsdagene 2022 -  den 27. og 28.9    

Dag 1

1. Velkommen til Dekontaminerings dagene 2022 ​

2. Endringer i regelverket om medisinsk utstyr 2022​​

3. MDR Consequences for European Standards Oslo September 2022  

4. Bowie Dick Test and Cycle Oslo September 2022  ​

5. Effects of Repeated Reprocessing on Single-use Screws in Screw Caddies 2022.pdf​

7. Automatisk dekontaminering av rom, arealer, inventar og flater.​

 Dag 2

​​1. Dekontaminering - innledning til dag 2​

2. Rengjøring av kirurgisk utstyr- et kappløp med tiden, eller er det?​

3. Dekontaminering i primærhelsetjenesta Helse Førde​

4. Hvordan utforme gode dekontamineringsrom ​

6. Ultralyd som rengjøringsmetode - når og hvorfor​

7.  Dekontaminering av ultralydprober​​​​

 

Nettseminarer 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) arrangerer i samarbeid med
Nettverksgruppen for dekontaminering nettseminarer for alle helseregionene.

​​Kursoversikt

 

Primærhelsetjeneste​n

Spesialisthelsetjenesten

​Tidspunkt

Påmelding

​Helse Vest

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 09.02.2022 Kl.12:00 – 14:30

​Helse Vest

​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen

​Onsdag 09.03.2022 Kl.12:00 – 14:30


​Helse Midt

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 06.04.2022 Kl.12:00 – 14:30

​ 

Helse Midt

​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen

​Onsdag 04.05.2022 Kl.12:00 – 14:30


Helse Nord

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 07.09.2022 Kl.12:00 - 15:00

 

​Helse Nord

​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen

​Onsdag 05.10.2022 Kl.12:00 – 14:30

 

​Helse SørØst

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 02.11.2022 Kl.12:00 – 14:30

Lenke

Helse SørØst​

​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen

​Onsdag 07.12.2022 Kl.12:00 – 14:30

​Lenke​

Om nettseminarene: 

Kurs for primærhelsetjenesten - Grunnleggende dekontaminering

Nettplattform: Teams (lenke sendes ved påmelding)Varighet: Kurset vil vare omtrent 2,5 time med innlagte pauser.​

Kurset gjennomføres som et interaktivt nettseminar på hvor det vises tre presentasjoner som er spilt inn på forhånd. Hver film varer cirka 20 minutter. Etter hver presentasjon vil det bli gjennomført korte teama aktuelle oppgaver med gjennomgang i plenum før neste presentasjon startes.

Avslutningsvis vil det bli gitt en oppsummering av de viktigste elementene i dekontamineringsprosessen og ofte stilte spørsmål.

Det kreves ingen forkunnskaper og målgruppen er helsepersonell i primærhelsetjenesten som dekontaminerer medisinsk gjenbruksutstyr.

Det anbefales å ha felles deltagelse i grupper per arbeidsplass om det kan legges til rette for dette.  

Kurs for spesialisthelsetjenesten - Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen:

Nettplattform: Teams (lenke sendes ved påmelding)
Varighet: Kurset vil vare omtrent 2,5 time med innlagte pauser.

Kurset gjennomføres som forelesninger med fokus på krav til nødvendig kompetanse og brukerkontroll av egen dekontamineringsprosess.
Det er en fordel med grunnkunnskap i dekontaminerer, men ingen absolutt forutsetning. Målgruppen er ledere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som dekontaminere medisinsk gjenbruksutstyr. 
Påmelding:
Kurset er gratis. I kursoversikten (tabellen) herover blir det lagt inn en påmeldingslenke til hvert nettseminar, de blir lagt inn fort løpende og ca. en måned før det aktuelle nettseminaret.
Evaluering:
Siden Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering er en offentlig tjeneste som årlig rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet om sin aktivitet og effekt av våre tiltak, vil alle påmeldte få tilsendt evalueringsskjema i etterkant av kurset.

Presentasjoner

Nettseminar: Dekontaminering i Spesialisthelsetjenesten 13.12.2021

Instrumenthåndtering

Hva gjør vi når dekontamineringsprosessen feiler

Nettseminar: Dekontaminering i Spesialisthelsetjenesten 14.10.2021

Låneinstrumenter

Ullevål sterilsentralen Låneinstrumenter

Ikke -kondenserbare gasser

Presentasjonen til Ortomedic utleveres på forespøsel​

​L​​​enker til nettsider med kurs, konferanser og videreutdanning​.

​​​Klikk på den enkelte lenke​​ for mer informasjon 

​​​Smittevernforum

St​​​erilforsyning i helsetjenesten, videreutdanning fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, videreutdanning fagskole, Rogaland kurs og kompetansesenter, vedlagt studieplan.

Mulighet for videreutdanning og kurs i England:

Decontamination Sciences, videreutdanning Anglia Ruskin University, har et bachelor program i dekontaminering og et vekttalskurs i endoskopi og medisinsk gjenbruksutsyr.(Nettbasert kurs)

Eastwood Park Training Centre har en rekke kurs og utdanning innen dekontaminering, infeksjonskontroll og validering.

NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene, se nasjonal plan vedlagt. FHH16 -Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene​​

Fant du det du lette etter?