Om kompetansetjenesten

Kompetansetjenesten arbeider for å utvikle og heve kvaliteten i behandlingskjedene i hele landet.

"Formålet med Nasjonal kompetansetjenester i spesialhelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i helhetlige behandlingskjede i hele landet, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder, primærhelsetjenesten, brukerne og befolkningen." Jf. "HOD Forskrift 1706, 17.12.2010."

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernett    
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps-, og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis   
 • Etablere faglig referansegruppe
 • Rapportere årlig til departementet eller til organ som departementet bestemmer

Faglig referansegruppe

Følgende referansegruppe er utnevnt for Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering:

 • June Aksnes, Seksjonsleder, Sterilsentralen, Kirurgisk service klinikk, Haukeland universitetssjukehus HF (Helse Vest)
 • Liv Hellen Rafoss, Hygienesykepleier, Sørlandet sykehus, Flekkefjord (Helse Sør-Øst)
 • May-Liss Ingebrigtsen, Seksjonsleder sterilforsyning-spesialrenhold, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  (Helse Nord) -Leder for referansegruppen
 • Anita Wang Børseth, Regional smittevernrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge
 • Arne Hensten, Professor UiT Norges arktiske universitet, Institutt for klinisk odontologi (Fagrepresentant)
 • Andrew Smith, Professor, Head of Diagnostic Microbiology Glasgow Dental Hospital & School (Fagrepresentant)   

Ansatte


Eivind Espeland, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tlf:  23071154                   

Monica Holm, Ingeniør (lab.)

Tlf: 23071135 

Jo-Atle Karlsen, Ingeniør

Tlf: 23073111

Line Nateland, Ingeniør (lab.)

Tlf:23071135

Felix Duke Rajadurai, Laborant

Tlf: 23071133

Mylene V Rimando, Hygienesykepleier

Tlf:23073104

Magne Føllesdal, Ingeniør

Tlf: 23071134

Mehrdad Sefidi, Ingeniør

Tlf: 23071134

Khalil Zriouil, Laborant

Tlf: 23071133

Årsrapport

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

e-Rapport 2015

e-Rapport 2016

e-Rapport  2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.