HELSENORGE

Validering av tørrsterilisator

Tørrsterilisering foregår ved høy temperatur over et gitt tidsintervall. Varmluft fordeles langsomt og er mindre egnet og tar derfor lengre tid enn vanndampsterilisering.

For sterilisering er det minimumskrav til temperatur og virketid:
180 ̊C i 30 minutter (anbefalt)
170 ̊C i 60 minutter
160 ̊C i 120 minutter

Tørrsterilisering er godt egnet til medisinsk utstyr av metall eller glass og små mengder forbruksmateriell som kompresser og tupfre.

Kontroll av steriliseringsprosessen omfatter både sjekk av funksjonen hver gang sterilisatoren brukes, periodiske kontroller med biologisk indikator, kjemisk indikator og en årlig validering. Kontrollene bidrar til å kvalitetssikre steriliseringsprosessen og gjør det enkelt å avdekke eventuelle feil.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering tilbyr validering av tørrsterilisator.
Valideringen utføres iht. HTM 2010-Health Technical Memorandum Sterilization (UK)- Del 3 av veilederen omhandler validering av tørrsterilisator.

En forutsetning for produksjon av sterilt utstyr er at sterilisatoren får planlagt og forebyggende vedlikehold og service.

Fant du det du lette etter?