Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Avdeling for anskaffelser har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.
Etiske retningslinjer

Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Klare rammer for samhandling!

De regionale helsefortakene (RHF) har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge. Avtalene sikrer at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte. 
Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar på Helse Sør-Øst sine nettsider 

Viktig informasjon om kurs for ansatte i OUS
Helseforetaksdirektørene i Helse Sør-Øst legger til grunn at arbeidsgiver har ansvar for opplæring og etterutdanning av medarbeidere i helseforetakene.

I  et møte i oktober 2011 ble direktørene enige om å stramme inn på reglene som i dag tillater at leverandører betaler/sponser konferanser, kurs og reiseutgifter for helsepersonell.  Innstrammingen gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsv 2b, Rikshospitalet
Telefon
23 07 52 66 / 92 45 77 36
E-post
Postadresse


Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for anskaffelser

postboks 4950 Nydalen

0424 OSLO

Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?