HELSENORGE

Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Avdeling for anskaffelser har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.
Fant du det du lette etter?