Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Avdeling for anskaffelser har hovedansvaret i anskaffelsessaker og gir faglig og merkantil bistand i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  De har også ansvar for support av bestillingssystemene, samt oppdatering og  vedlikehold  av varekataloger, leverandørregister og fullmaktsregister.
Etiske retningslinjer

Avdeling for anskaffelser (Innkjøp)

Klare rammer for samhandling!

De regionale helsefortakene (RHF) har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge. Avtalene sikrer at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte. 
Les mer om etikk, miljø og samfunnsansvar på Helse Sør-Øst sine nettsider 

Viktig informasjon om kurs for ansatte i OUS
Helseforetaksdirektørene i Helse Sør-Øst legger til grunn at arbeidsgiver har ansvar for opplæring og etterutdanning av medarbeidere i helseforetakene.

I  et møte i oktober 2011 ble direktørene enige om å stramme inn på reglene som i dag tillater at leverandører betaler/sponser konferanser, kurs og reiseutgifter for helsepersonell.  Innstrammingen gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsv 2b, Rikshospitalet
Telefon
23 07 52 66 / 924 57 736
E-post
Postadresse


Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for anskaffelser

postboks 4950 Nydalen

0424 OSLO

Forskningsveien 2B

Nyttig informasjon for leverandører

  • Leverandørkontakter i OUS

    Liste over leverandørkontakter i Oslo universitetssykehus følger nedenfor. Leverandører og legemiddelfirma skal sende invitasjoner til kurs og konferanser til de aktuelle leverandørkontaktene i den enkelte klinikk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.