HELSENORGE

Leverandørkontakter i OUS

Liste over leverandørkontakter i Oslo universitetssykehus. Leverandører og legemiddelfirma skal sende invitasjoner til kurs og konferanser til de aktuelle leverandørkontaktene i den enkelte klinikk.

Leverandørkotanker per klinikk og avdeling
Fagområde Leverandørkontakt
​Teknologi- og innovasjonsklinikken​Klinikkleder Jan Olav Høgetveit​
​Avdeling for teknologi og e-helse            
Kenneth Solstrand
​Intervensjonssenteret                                
Bjørn Edwin (konstituert)
​Medisinsk-teknologisk avdeling               
Manuel Henriquez
Avdeling TIK - Nye OUS   ​
(​Kommer)
Innovasjon (egen stabsenhet)                  ​
​Christian Skattum 


Medisinsk klinikk Klinikkleder Morten Mowe
Geriatrisk avdeling Nina Bjørgill Tallaksen
Endokrinologisk avdeling Lene Kristine Seland
Akuttavdelingen Dag Jacobsen
Generell indremedisin Nina Bjørgill Tallaksen
Nyreavdelingen Aud-Eldrid Stenehjem
Avdeling for klinisk service Vala Augustsdottir
Hjerteavdelingen Sigrun Halvorsen
Lungeavdelingen Berit Baklid Ege
Infeksjonsavdelingen Anne Maagaard
Gastromedisinsk avdeling Asle W. Medhus
   
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikkleder Anne Beate Sætrang

Søndre Oslo DPSErik Ganesh Iyver Søegaard
Barne- og Ungdomspsykiatri Morten Ørbæk
Nydalen DPS Erlend Hangaard
DøgnbehandlingLisbeth Nilsen
Forskning og Innovasjob Petter Andreas Ringen
Nasjonale og Regionale tjenester Trond Haakon Noddeland
Rus og AvhengighetTrine Lise Johannesen
​AkuttThorbjørn Sundin
   
Hjerte, lunge- og karklinikken Klinikkleder Bjørn Bendz
Kardiologisk avdeling Thor Edvardsen
Koordinering og poliklinikk Lill Braathen
Karavdelingen Jon Otto Sundhagen
Lungeavdelingen HLKAre Martin Holm
Thoraxkirurgisk avdeling Arnt Fiane
Institutt for eksperimentell med.forskning Ivar Sjaastad
Institutt for kirurgisk forskning Håvard Attramadal
   
Kvinneklinikken   Klinikkleder Marit Lieng
Fødeavdelingen

Miriam Nyberg

Gynekologisk avdelingKirsten Hald​​
​Fostemedisinsk avdelingVasilis Sitras
​Reproduksjonsmedisinsk avdelingPeter Fedorcsak
​FoUIngvild Krarup Sørbye
 
Barne- og ungdomsklinikken ​​Klinikkleder Ellen Ruud
Barneavdelingen for nevrofag Anette Ramm-Pettersen
Nyfødtintensiv avdelingKonst. Arild Rønnestad
Avdeling for sjeldne diagnoserHeidi Glosli
Avdeling for nyfødtscreeningOlve Moldestad
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus Trond H. Diseth
Pediatrisk forskningsinstitutt Runar Almaas
​Barneavdeling for allergi og lungesykdommerN. Iren Lindbak Matthews
​Barnekardiologisk avdeling  ​Gaute Døhlen
​Avdeling for barnemedisin, UllevålSiril Kleiven​
​Barneavdeling for kreft- og blodsykdommerKonst. Anne Grete Bechensteen​
Barneavdeling for legeutdanningMarius Kurås Skram
​Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Rikshospitalet​Morten Syversen
Klinikk for laboratoriemedisin Klinikkleder Andreas Matussek
Avdeling for farmakologi Berit Muan
Avdeling for med. genetikk Dag Erik Undlien
Avdeling for patologiBodil Bjerkehagen
Avd. for immunologi og transfusjon  John Torgils Vaage
Avd. for mikrobiologi  Fredrik Müller
Avd. for medisinsk biokjemi Olav Klingenberg
​Avd. for rettsmedisinTruls Simensen
 
Klinikk for radiologi og nukleærmedisinKlinikkleder Paulina B. Due-Tønnessen
   
 Oslo sykehusservice Klinikkleder Geir Teigstad
Adm. fellesfunksjoner Bjørn E. Helle
Innkjøp og logistikkavdelingen
Paulina Wedde​
Eindom
Nina Engelhardtsen Fosen​
Forskningsstøtte Kristin.Bjordal
Smittevern Egil Lingaas
Arbeidsmiljøavdelingen Jill Jahrmann
RenholdRigmor Lukkasen
​Kjøkken
Vidar Arnesen
   
Kreftklinikken Klinikkleder Sigbjørn Smeland
Avd. for kreftbehandling Stein Kaasa
Avd. for medisinsk fysikk Jan Rødal
Avd. for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord
Avd. for klinisk service (KKT) Torhild Birkeland
Institutt for kreftgenetikk og informatikk Håvard E. Danielsen
Institutt for kreftforskningKjetil Taskén
Avdeling for gynekologisk kreft Erik Rokkones
 
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Klinikkleder Morten Tandberg Eriksen
Avd. for gastrokirurgi og barnekirurgi Elin Henriksen
Avd. for urologi

Kristin Rennesund

Avd. for transplantasjonsmedisinJanneMarlene Gripheim
Avd. for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Jorunn Hagen Rønsen
Institutt for indremedisinsk forskning Bente Evy Halvorsen
 

Ortopedisk klinikk

Klinikkleder Rolf Riise
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Elin Salbu (operasjon)
Naziha Elabdellaoui (annet)

Ortopedisk avdeling, UllevålCamilla Espeseth Myrvold
 
NevroklinikkenKlinikkleder Eva Bjørstad
Stab Nevroklinikken@ous-hf.no
Nevrokirurgisk avdeling Frode Kolstad
Nevrologisk avdeling Hanne Flinstad Harbo
Avdeling for kompleks epilepsi - SSE Grete Almåsbak   
Avdeling for Nevrohabilitering

Nils Olav Aanonsen

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Cecilie Røe

Avdeling kjønnsidentitetsutredning av voksne

Kjersti Gulbrandsen

Avdeling for forskning og utvikling

​John Anker Zwart

   
Akuttklinikken Klinikkleder Øyvind Skraastad
Avdeling for anestesisykepleieMarie Hylen Klippenberg​
Sterilavdelingen Marianne Palm
PO/IntensivavdelingenMons Sjøberg​
Operasjonsavdelingen Anne Kari Amundsen Bø
Akuttmottak Inger Larsen
Avdeling for anestesiologi     Kristin Sem Thagaard
Avdeling for smertebehandling               Audun Stubhaug

​ Avdeling for traumatologi

​Tina Gaarder

​Forskning og UtviklingLeiv Arne Rosseland
 
Prehospital klinikkStephen Johan Mik​al Solid
StabAnita Walsøe
​AmbulansetjenestenOla Borstad
​Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral​​Katharina Lende
​Pasientreiser​Egil Johannesen
​LuftambulanseChristian Buskop
Klinikk for Hode-, Hals-, og Rekonstruktiv kirurgi Klinikkleder Kim Alexander Tønseth
Stab Marianne Hægh Martinussen
Øyeavdelingen

Morten Carstens Moe​

Øre-, nese-, halsavdelingen

Kjell Rasmussen

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi,
Rikshospitalet

Pernille Lindholm​

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Ullevål Michael Schneider
Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Radiumhospitalet Truls Ryder
Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling Kathrine Dahl
Kirurgisk avdeling for barn Marianne Hægh Martinussen


 

​KreftregisteretGiske Ursin
​Forskningsavdelingen​Espen Enerly

 

 

Fant du det du lette etter?