HELSENORGE

Stephen Sollid ny klinikkleder for Prehospital klinikk

Stephen Sollid har takket ja til stillingen som klinikkleder for Prehospital klinikk. De siste ti årene har Stephen Sollid innehatt faglige og administrative lederroller i Stiftelsen Norsk Luftambulanse hvor han inntil nå er sjeflege med medisinsk faglig ansvar.

​Han har også vært klinikkleder for Prehospital klinikk i Helse Stavanger HF da klinikken var nyetablert.

Bilde av Stephen Sollid

- Jeg trivdes svært godt i rollen som klinikkleder og fikk mulighet til å være med i prosesser som har hatt stor betydning for klinikkens fremtid, samtidig som jeg har møtt utfordringer som gav meg viktig innsikt og erfaring i personalhåndtering, kvalitetsarbeid og økonomistyring, sier Sollid.

Han er utdannet lege med spesialistgodkjenning i anestesiologi og har 16 års erfaring som luftambulanselege, senest i Luftambulanseavdelingen i Oslo universitetssykehus. Han har også en doktorgrad i risikostyring og pasientsikkerhet og er professor i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Stavanger.

- Med Stephen Sollid som klinikkleder for Prehospital klinikk får Oslo universitetssykehus en engasjert leder som er brennende opptatt av hele den prehospitale helsetjenesten og forstår samspillet mellom de ulike elementene godt, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Sollid ønsker å være en leder som er opptatt av sine ansatte og deres faglige utvikling og av at pasientene i Oslo og Viken får tilgang på en solid faglig prehospital tjeneste, som inntar en ledende rolle i utviklingen av prehospital medisin i Norge.