105 mill. til innovative anskaffelser 2020

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i løpet av 2020 ut 105 millioner kroner til innovative anskaffelser. Målet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser.

Illustrasjonsfoto

Første søknadsfrist er 15. februar – her kan det søkes midler til forprosjekt til før-kommersielle anskaffelser. Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og dermed søknad om midler til hovedprosjekt høsten 2020.

Frist for å søke midler til innovasjonspartnerskap er april.
Mer informasjon finner du her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/forprosjekt-til-for-kommersielle-anskaffelser/