Et prosjekt om onkologisk hjemmebehandling

Borte bra – hjemme best!

Vinner av 3. plass i Innovasjonskonkurransen 2019:
"Er det senger de trenger?"

"Vi ønsker å tilby kreftpasienter hjemmebehandling ved å ta i bruk en bærbar infusjonspumpe. Denne pumpen fungerer som en vanlig infusjonspumpe, den eneste forskjellen er at den er liten og bærbar slik at man kan ha den i en veske eller en ryggsekk."

Gudveig Storhaug og Mona Haukland
Prosjektet vant en tredjeplass og mottok 50.000 kr fikk prosjektet «Borte bra – hjemme best» ved Gudveig Storhaug og Mona Haukland. Foto: Dag Kristiansen, OUS

​Hva er ideen?
Vi ønsker å tilby kreftpasienter hjemmebehandling ved å ta i bruk en bærbar infusjonspumpe. Denne pumpen fungerer som en vanlig infusjonspumpe, den eneste forskjellen er at den er liten og bærbar slik at man kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette åpner opp for at pasienten kan dra hjem under behandling av antibiotika, væske, ernæring eller medikamentell kreftbehandling. Pumpen er over en periode testet ut ved en sengepost hvor pasientene har fått reise hjem med intravenøs antibiotikabehandling eller ernæring.

Avdelingen ønsker å utvide tilbudet til også å gjelde enkelte cellegiftskurer, samt spre bruken til flere sengeposter og andre avdelinger i klinikken. For å få dette til trygt og forsvarlig, er det nødvendig med kompetanseheving og veiledning. Avdelingen har nylig ferdigstilt en opplæringspakke for helsepersonell med prosedyre, e-læringsprogram, og flere filmer. Videre ønsker vi å få på plass opplæringsmateriell til pasienter og pårørende med filmer og e-læringsprogram. Friheten hjemmebehandling gir kan bidra til å øke pasienters tilfredshet, og øke livskvalitet under behandling. Denne pumpen vil også kunne bidra til mer aktive inneliggende pasienter.
 
Hvordan gjøres det i dag?
Pasientene får behandlingen ved innleggelse på sengepost. Noen av cellegiftskurene går kontinuerlig over flere døgn og pasienten går da med behandlingen på et stativ som han/hun må ha med seg 24 timer i døgnet på sengeposten.

Hvordan skal det gjøres i fremtiden?
Pasienten vil med god opplæring selv kunne håndtere pumpen og dermed reise hjem under behandlingen. De vil når som helst på døgnet kunne ringe sengeposten dersom noe uforutsett oppstår. På sikt kan pasienter også få opplæring til å stelle sin egen SVK/VAP og ta blodprøver selv. Her er det gode erfaringer fra Danmark og studier viser at det er mindre infeksjoner når pasienten håndterer SVK/VAP selv i hjemmet.

Marthe Bråthen og Mona Haukland_film.png

Kreftsykepleier Marthe Bråthen og Enhetsleder Mona Haukland ved sengepost 2 på Kreftsenteret har bidratt i flere av filmene som er laget i prosjektet.

Hva skal pengene brukes til?
Pengene vi fikk i konkurransen skal benyttes til to studiebesøk. Vi skal til Skåne Universitetssykehus i Lund hvor man har god erfaring med å bruke disse pumpene til unge sarkompasienter. I følge Inger Axelsson, enhetsleder på onkologiavdelingen ved Skånes universitetssykehus (SUS), har de gode resultater med hjemmebehandling, med mindre kvalme, bedre ernæringsstatus og mindre toksisitet av medikamentet HD ifosfamid. Vi ønsker å se på muligheten for å tilby HD ifosfamid (over fem dager) til unge sarkompasienter ved Radiumhospitalet. I tillegg skal vi på studiebesøk til Sjællands Universitetshospital i Roskild. Her har de erfaring over flere år med å sende pasienter hjem med ulike typer medikamentell kreftbehandling.

Pasientene drar hjem med pumpen i en veske over skulderen

Her ser vi "pasienten" dra hjem med pumpen i en veske over skulderen

Infusjonspumpe

Den nye infusjonspumpen er liten og bærbar slik at man kan ha den i en veske eller en ryggsekk.

Alle de 6 nominerte får tilbud om veiledning fra Innovasjonsavdelingen til videreutvikling av sitt prosjekt.