Helsenorge
Helse Sør-Øst RHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

HSØ utlyser innovasjonsmidler

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder for Helse Sør-Øst, som beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF utlyser inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i en åpen konkurranse. Midlene gis til prosjekter som skal bidra til å utvikle fremtidens pasientbehandling.

Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid om pasienter med kroniske tilstander, prosjekter som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene og prosjekter som understøtter brukerstyring, har høy prioritet.

 

Søknadsfrist er 20. februar 2020 kl. 16:00. Se utlysningen her

 

Trenger du råd og veiledning i søkeprosessen, kontakt Innovasjonsavdelingen: idepoliklinikken@ous-hf.no