Helsenorge
Hvordan ser framtidens poliklinikk ut?

Innovasjonskonkurranse 2020

Har du en god idé eller et prosjekt som kan endre dagens poliklinikkbehandling slik at flere pasienter møter til avtalt time og at tjenesten blir best mulig for pasientene?

Vi roper i gang årets innovasjonskonkurranse og tar i mot ideer helt frem til 8. mars. Temaet i år treffer sykehuset midt i hjertenerven, i hvert fall hvis du er involvert i poliklinisk drift. Med flere penger til fordeling og et tema som er relevant for veldig mange.

700 timer i uken venter vi på pasienter som ikke kommer – sannsynligvis venter pasienter like mye på oss. Sykehuset ser etter ideer som gir nye og bedre måter å levere tjenestene våre på. Ideen kan være ny for avdelingen, for sykehuset eller helt ny i verden.  Vi trenger ditt innspill!

Vinnerne kan motta inntil 500.000 kr, av en innovasjonspott ved OUS på totalt 1,5 mill. kr

I sykehusets utviklingsplan frem mot 2035 vises det til at den største aktivitetsøkningen forventes gitt gjennom dag- og poliklinikkbehandling og medisinsk avstandsoppfølging.

Ved OUS har vi 207 poliklinikker og i 2019 hadde vi 1 261 197 konsultasjoner. 36 552 pasienter møtte ikke opp til sine timer.

– Nytt i år er at vi tar i mot ideer og innovasjonsprosjekter både fra pasienter og pårørende i tillegg til fra ansatte. Vi vil mobilisere innovasjonskraften i sykehuset og da gir det mening å ta imot alle gode ideer, fra alle hold. I år tror vi temaet treffer godt, at det er relevant for svært mange av de som jobber i pasientbehandlingen, og vi gleder oss til å se hva vi får inn av forslag, sier Christian Skattum, leder av Innovasjonsavdelingen.

Hvordan delta?

Logg deg inn/registrer deg på www.idepoliklinikken.no og meld inn din idé eller prosjekt.

*Premiepengene blir overført til avdelingen, ikke privat-personer, og må brukes innen utgangen av 2020.

Det vil i år bli annonsert en egen pasient/pårørende-pris.

2020_Innovasjonskunkurranse OUS.jpg