HELSENORGE

Innovasjonskonkurransens vinnere 2021

OUS sine innovasjonsmidler har som mål å stimulere innovasjonsmiljøer i sykehuset basert på ulike utfordringer og overordnede strategiske mål.

Årets tildeling går til innovative prosjekter som i utviklingen har behov for regulatorisk rådgivning knyttet til de nye forordningene innen Medical Device Regulation (MDR).

Bildet 2021.PNG 

På OUS utvikler vi medisinsk utstyr og e-helseløsninger for internt bruk og til kommersialisering.

«Her på intervensjonssenteret jobber vi med innovative prosjekter for bedre kliniske løsninger hvor ofte ny teknologi er involvert, både hardware og software, og hvor vi tar de nye innovasjonene gjennom både prekliniske og kliniske forsøk før eventuell kommersialisering. Det er viktig å finne ut om ideen kan gjennomføres, om den gir de forventede resultater, om den er like god som eller bedre enn tidligere løsninger, og selvfølgelig om den er sikker for pasienten og de som skal bruke den. Det er felles for alle klinikere som ønsker seg små eller store forbedringer, vi er nødt til å ta sikkerheten på alvor.

Den nye forordningen rundt godkjenning av medisinsk utstyr (MDR) vil gi endringer som vil påvirke vårt arbeid rundt forskning, utvikling og innovasjon. Jeg støtter derfor initiativet om en slik satsing på kunnskapsoppbygging rundt testing og godkjenning av utstyr i lys av det nye regulativet for medisinsk godkjenning. Det kommer til stadighet glimrende ideer og nyvinninger fra klinikere og teknologer som har sitt daglige virke nær pasienten. Vi kan nok få mye ut av å støtte opp under disse på en bedre måte.»

     - Ole Jakob Elle (Seksjonsleder på Intervensjonssenteret, Teknologi og innovasjonsklinikken, TIK)

I tillegg til rådgivning fra Link Medical til prosjektene vil det bli laget en samlerapport og et webinar for kunnskapsdeling på OUS.

Vinnerne av årets innovasjonskonkurranse er:

«MinDag» ved prosjektleder Trine Vik Lagerberg (PHA) mottar i tillegg til rådgivningstimer prosjektmidler på 60 000 kr

«Smart sokk» ved prosjektleder Christian Tronstad (TIK/MED) mottar i tillegg til rådgivningstimer prosjektmidler på 30 000 kr

«StressProffen» og «ZuperZmart» ved prosjektleder Lise Solberg Nes (MED)

«BADASS» (Body Area Detection and Sensor System) ved prosjektleder Fred-Johan Pettersen

 

En sammensatt fagjury har vurdert søknadene med utgangspunkt i Helse Sør-Øst sine vurderingskriterier på gjennomførbarhet, nytteverdi for helsetjenesten og innovasjonshøyde.

Årets fagjury består av:

Manuel Henriquez, avdelingsleder medisinsk teknisk avdeling (MTA)

Sandra Scott Nicolaysen, representant i Ungdomsrådet

Just Bing Ebbesen, prosjektdirektør Nye OUS

Jørgen Sandberg Michelsen, representant i Yngre legers forening

Fredrik Sætre, innovasjonsrådgiver i Sykehuspartner

 

Det vil bli publisert intervjuer med vinnerne på intranettsidene slik at du kan bli bedre kjent med prosjektene.

Tusen takk til alle innmeldte prosjekter og til fagjuryens deltakelse!