Livopan, et friskt pust i smertelindring

Vinner av Innovasjonskonkurransen 2019:
"Er det senger de trenger?"

"Barn i sykehus må ofte gjennom prosedyrer som kan være smertefulle, lange eller gjentagende. Målet vårt er å hjelpe barn og unge slik at de mestrer vonde prosedyrer."

Aase Mette Bråthen og Kine Fonahn
Livopan vant førsteplassen og mottok 100.000 kroner i prispenger, prosjektansvarlige Aase Mette Bråthen og Kine Fonahn, kunne ta i mot prisen overrakt av Morten Reymert.  Foto: Dag Kristiansen, OUS

Status juni 2020: Les mer om lystgassentusiastene på OUS her

Hva er ideen?
Barn i sykehus må ofte gjennom prosedyrer som kan være smertefulle, lange eller gjentagende. Målet vårt er å hjelpe barn og unge slik at de mestrer vonde prosedyrer. Vi ønsker derfor å tilby flere barn lystgass som et alternativ til avledning, andre sederende legemidler, narkose eller tvang. Lystgass kan brukes som sedering til barn uten å gi alvorlige bivirkninger og har i forhold til andre sederingsmetoder kort restitusjonstid. Lystgass har beroligende og smertedempende effekt ved inhalasjon. Lystgass (dinitrogenoksid, N2O) er en uorganisk, fargeløs og nesten luktløs gass.


Hvordan løses det i dag?
I dag bruker vi ulike former for avledning, som for eksempel såpebobler, sang, Rasmus og Sykehusklovnene. Vi ønsker at barna skal ha kontroll over situasjonen og startet derfor opp med «stoppskilt» og etter hvert Livopanbehandling. Vi har allerede gitt Livopan til ca 200 barn, med svært god effekt. Det har i hovedsak vært prosedyrer som kun krever poliklinisk behandling, som blodprøver, sondenedleggelser, venefloninnleggelser etc. Vi har også startet opp å tilby barn som før gjorde artroscenteser og spinalpunksjoner i narkose å få gjort dette ved hjelp av Livopan. Dette reduserer et døgnopphold til et kort poliklinisk opphold.


Hvordan vil dette bli gjort i fremtiden?
Drømmen hadde vært å ha en egen «Livopanstue» hvor enda flere barn i trygge omgivelser kunne få utført prosedyrer ved hjelp av Livopan og sluppet innleggelse og narkose. I tillegg til den positive helseeffekten for det enkelte barn vil dette også frigjøre senger på sengeposten.

Alle de 6 nominerte får tilbud om veiledning fra Innovasjonsavdelingen til videreutvikling av sitt prosjekt.