Bedre pasienttilfredshet ved å endre arbeidsrutiner

Sykepleiere overtok oppgaver fra leger

For første gang i Norge klarerer sykepleiere ved Øyeavdelingen på OUS pasienter til operasjon. Øyeavdelingen har endret og effektivisert måten de jobber på.

Pasientene slipper å bli så frustrerte over all ventingen, sier pasientkoordinator Cecilie Koppang , sykepleier Kristin Almendingen ledende enhetsleder Elisabeth Eik-Nes og anestesilege Terje Dybvik.

​Tidligere måtte pasientene ved Øyeavdelingen sendes fra poliklinikken til dagkirurgisk avdeling for å bli undersøkt av LIS-lege (Lege i spesialisering) for deretter å snakke med sykepleier. Anestesilegen klarerte så pasienten dagen før operasjon etter de opplysningene gitt i denne konsultasjonen. Resultatet ble mye unødvendig venting for pasientene. I tillegg var ofte den pre-operative undersøkelsen litt mangelfull slik at pasienten ble strøket eller måtte få ny tid til operasjon. Dette unngår de nå. Sykepleierne har fått økt sin kompetanse og fått mer ansvar. Dette har gitt en jobbglidning som har effektivisert arbeidsdagen.

Les hele artikkelen herLes også artikkelen fra Sykepleien