Helsenorge

VR-teknologi et frirom for barn på isolat

Kan virtuelle briller (VR briller) gi barn og unge som får kreftbehandling på isolat et avbrekk fra hverdagen og hjelpe de til og mestre utfordringer i forbindelse med behandlingen? Prosjekt skal samarbeide med barna, klinikere og teknologer for å utvikle og teste ut forskjellige innhold og evaluere effekten.
Foto: Kreftforeningen

Utfordring:
Fremskritt i kreftbehandlingen har ført til høyere overlevelse, men selve behandlingen kan være lang og tøff, særlig for barn og ungdom. Benmargstransplantasjon hos barn og ungdom innebærer et opphold på isolat i 5-6 uker. Barnet kan ikke forlate rommet på grunn av infeksjonsfare.  Psykologer og musikkterapeuter tilbyr i dag visualiseringsteknikker for å hjelpe pasienter med å drømme seg bort fra situasjonen. Dette er imidlertid en teknikk som må læres, og det er ikke lett når man plages av kvalme og smerte. Virtuell virkeligetsteknologi (VR-briller) kan hjelpe deg til å få følelsen av å være et annet sted. Teknologien skaper en følelse av rom og tilstedeværelse, du kan bevege hodet og se deg rundt, slik som i den virkelige verden.

Idé:
Kan virtuell realitet brille (VR briller) gi barn og unge med kreft et avbrekk fra hverdagen på isolat, og hjelpe de til og mestre utfordringer i forbindelse med behandlingen?
 
Samarbeid:
Prosjekt er et samarbeid mellom BAMS3 Rikshospitalet, Kreftforeningen, Samsung og Making View, og har fått prosjektmidler fra Extrastiftelsen.  Pilotprosjektet skal samarbeide med barna, klinikere, psykologer og teknologer for å utvikle og teste ut forskjellige innhold og evaluere effekten.
 
Målgruppe for prosjektet:
Barn og ungdom i alder 8-18 år som ligger på isolat (5-6 uker) på grunn av benmargstransplantasjon eller andre barn og ungdom med kreft på Barnemedisinsk avdeling, OUS /Rikshospitalet. Bruk av VR brillene blir styrt med en henvisning fra lege til BUP.

Prosjektet skal avsluttes i desember 2018.

Her kan du se en kort film fra Kreftforeningen hvor en pasient forteller om sin erfaring med bruk av VR-briller.