HELSENORGE

Strategi- og anskaffelsesseksjonen

Alle anskaffelser av elektromedisinsk utstyr  for Oslo universitetssykehus HF skal gjøres av Strategi- og anskaffelsesseksjonen. Dette gjelder også utstyr som er finansiert av andre. Seksjonen er delt inn i to enheter, Enhet for regionale MTU anskaffelser og enhet for strategi og anskaffelse. Strategi- og anskaffelsesseksjonen består av ca 10 rådgivere, både interne og eksterne og ledes av Annika Barmen.

Fant du det du lette etter?