HELSENORGE

Videokonsultasjonsenheter

Følgende enheter i Oslo universitetssykehus tilbyr videokonsultasjon:

illustrasjosbilde fra Confrere
Bruk enten Crome, Firefox, Edge eller Safari som nettleser ved videokonsultasjon.
Disse enhetene tilbyr videokonsultasjoner
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://ous-akp.confrere.com
Alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://ous-phvp.confrere.com
Avansert hjemmesykehus for barnhttps://ous-ahsb.confrere.com
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehushttps://ous-abu.confrere.com
Avdeling for digital helseforskninghttps://ous-dig.confrere.com
Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksnehttps://ous-akv.confrere.com
Avdeling for kompleks epilepsihttps://ous-sse.confrere.com
Avdeling for medisinsk genetikkhttps://ous-amg.confrere.com
Avdeling for nevrohabiliteringhttps://ous-nha.confrere.com
Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgihttps://ous-pla.confrere.com
Avdeling for smertebehandlinghttps://ous-sme.confrere.com
Avdeling psyksisk helsevern døgnbehandlinghttps://ous-phv.confrere.com
Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling Seksjon Unghttps://ous-arap9.confrere.com
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://ous-bupa.confrere.com
Barneavdeling for allergi og lungesykdommerhttps://ous-bal.confrere.com 
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommerhttps://ous-bkb.confrere.com
Barnekardiologisk avdelinghttps://ous-bka.confrere.com
Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhethttps://ous-btx.confrere.com
Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet ULhttps://ous-bulp.confrere.com
Barnenevrologisk seksjon https://ous-bns.confrere.com
CFS/ME-senterethttps://ous-cfs.confrere.com
Ernæringspoliklinikkenhttps://ous-kss.confrere.com
Hjertemedisinsk poliklinikk, Ullevålhttps://ous-hjep.confrere.com
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjonhttps://ous-kit.confrere.com
Klinikk psykisk helse og avhengighethttps://ous-pha.confrere.com
Klinisk ernæring barn (Avdeling for barnemedisin US, Barne- og ungdomsklinikken)https://ous-bulf.confrere.com
Lungemedisinsk avdelinghttps://ous-lum.confrere.com
Lungemedisinsk Sengeposthttps://ous-lums.confrere.com
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helsehttps://ous-nbhp.confrere.com
Nasjonalt kompetansesenter, Nakos https://ous-nak.confrere.com
Nevrohabilitering-Barn (PITH)https://ous-pith.confrere.com
Nevrokirurgisk avdelinghttps://ous-nki.confrere.com
Nevrologisk avdelinghttps://ous-nev.confrere.com
Nydalen DPShttps://ous-ndps.confrere.com
Nyremedisinsk poliklinikkhttps://ous-nyrp.confrere.com
Obstetrisk seksjon, Ullevålhttps://ous-fødul.confrere.com
OCD-poliklinikkenhttps://ous-ocd.confrere.com
Ortopedisk klinikkhttps://ous-opk.confrere.com
OSS Arbeidsmiljøavdelingenhttps://ous-arb.confrere.com
Personlighetspoliklinikkenhttps://ous-pps.confrere.com  
Regional seksjon spiseforstyrrelserhttps://ous-rasp.confrere.com
Reproduksjonsmedisinsk avdelinghttps://ous-rma.confrere.com
Seksjon for ergoterapi, Ullevålhttps://ous-ksbf.confrere.com
Seksjon for fysioterapihttps://ous-ksb.confrere.com
Seksjon for hudsykdommerhttps://ous-rhif.confrere.com
Seksjon for klinisk service fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://ous-fmr.confrere.com
Seksjon for nevrohabilitering barn, Ullevålhttps://ous-bne.confrere.com
Seksjon for preventiv kardiologi  https://ous-spk.confrere.com
Seksjon for psykoseforskninghttps://ous-spf.confrere.com
Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering https://ous-kssa.confrere.com
Seksjon ruspoliklinikkerhttps://ous-ara.confrere.com
Sophies Minde ortopedihttps://sophiesminde.confrere.com
Sosialpediatrisk seksjonhttps://ous-sosped.confrere.com
Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelserhttps://ous-phlp.confrere.com
Spesialpoliklinisk enhethttps://ous-spe.confrere.com
Søndre Oslo DPShttps://ous-sodps.confrere.com
Fant du det du lette etter?