HELSENORGE

Videokonsultasjonsenheter

Følgende enheter i Oslo universitetssykehus tilbyr videokonsultasjon.

Bruk enten Crome, Firefox, Edge eller Safari som nettleser ved videokonsultasjon.​
Disse enhetene tilbyr videokonsultasjoner
Akuttpsykiatrisk a​​​vdeling https://ous-akp.confrere.com
Alderspsykiatrisk poliklinikk https://ous-phvp.confrere.com
Avansert hjemmesykehus for barn https://ous-ahsb.confrere.com
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus https://ous-abu.confrere.com
Avdeling for digital helseforskning https://ous-dig.confrere.com
Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne https://ous-akv.confrere.com
Avdeling for kompleks epilepsi https://ous-sse.confrere.com
Avdeling fo​r medisinsk genetikk
https://ous-amg.confrere.com
Avdeling for nevrohabilitering https://ous-nha.confrere.com
Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi https://ous-pla.confrere.com
Avdeling for smertebehandling https://ous-sme.confrere.com
Avdeling psyksisk helsevern døgnbehandling https://ous-phv.confrere.com
Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling Seksjon Ung https://ous-arap9.confrere.com
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling https://ous-bupa.confrere.com
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer https://ous-bal.confrere.com 
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer https://ous-bkb.confrere.com
Barnekardiologisk avdeling https://ous-bka.confrere.com
Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet https://ous-btx.confrere.com
Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet UL https://ous-bulp.confrere.com
Barnenevrologisk seksjon  https://ous-bns.confrere.com
CFS/ME-senteret https://ous-cfs.confrere.com
Ernæringspoliklinikken https://ous-kss.confrere.com
Hjertemedisinsk poliklinikk, Ullevål https://ous-hjep.confrere.com
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon https://ous-kit.confrere.com
Klinikk psykisk helse og avhengighet https://ous-pha.confrere.com
Klinisk ernæring barn (Avdeling for barnemedisin US, Barne- og ungdomsklinikken) https://ous-bulf.confrere.com
Lungemedisinsk avdeling https://ous-lum.confrere.com
Lungemedisinsk Sengepost https://ous-lums.confrere.com
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse https://ous-nbhp.confrere.com
Nasjonalt kompetansesenter, Nakos  https://ous-nak.confrere.com
Nevrohabilitering-Barn (PITH) https://ous-pith.confrere.com
Nevrokirurgisk avdeling https://ous-nki.confrere.com
Nevrologisk avdeling https://ous-nev.confrere.com
Nydalen DPS https://ous-ndps.confrere.com
Nyremedisinsk poliklinikk https://ous-nyrp.confrere.com
Obstetrisk seksjon, Ullevål https://ous-fødul.confrere.com
OCD-poliklinikken https://ous-ocd.confrere.com
Ortopedisk klinikk https://ous-opk.confrere.com
OSS Arbeidsmiljøavdelingen https://ous-arb.confrere.com
Personlighetspoliklinikken https://ous-pps.confrere.com  
Regional seksjon spiseforstyrrelser https://ous-rasp.confrere.com
Reproduksjonsmedisinsk avdeling https://ous-rma.confrere.com
Seksjon for ergoterapi, Ullevål https://ous-ksbf.confrere.com
Seksjon for fysioterapi https://ous-ksb.confrere.com
Seksjon for hudsykdommer https://ous-rhif.confrere.com
Seksjon for klinisk service fysikalsk medisin og rehabilitering https://ous-fmr.confrere.com
Seksjon for nevrohabilitering barn, Ullevål https://ous-bne.confrere.com
Seksjon for preventiv kardiologi   https://ous-spk.confrere.com
Seksjon for psykoseforskning https://ous-spf.confrere.com
Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering  https://ous-kssa.confrere.com
Seksjon ruspoliklinikker https://ous-ara.confrere.com
Sophies Minde ortopedi https://sophiesminde.confrere.com
Sosialpediatrisk seksjon https://ous-sosped.confrere.com
Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser https://ous-phlp.confrere.com
Spesialpoliklinisk enhet https://ous-spe.confrere.com
Søndre Oslo DPS https://ous-sodps.confrere.com

Fant du det du lette etter?