HELSENORGE

Arbeidsbok for personer med Asperger syndrom

​Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi utarbeidet en Arbeidsbok for personer med Asperger syndrom som et del av Mestringskurs for personer med Asperger syndrom, men kan også leses uavhengig av kurset. 
Denne arbeidsboken er for personer som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. Den ble utviklet som en del av Mestringskurs for personer med Asperger syndrom. Kurset er utarbeidet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst.

Arbeidsboken kan også brukes av personer som ikke går på et slikt kurs, men som ønsker å jobbe med noen av temaene som man kan lese om i boken, gjerne i samarbeid med en person innenfor helse- og sosialtjenestene.

Mange med Asperger syndrom og høytfungerende autisme har erfaringer med stressbelastninger og kanskje ensomhet, og ofte også med psykiske plager som kan gjøre hverdagen krevende. Heldigvis er det mye man kan gjøre for å forebygge dette. I arbeidsboken kan man lese om ulike tiltak som kan være til hjelp.

Last ned arbeidsboken her
Arbeidsbok for personer med Asperger syndrom 2021-10-22 - nett 27.10.2021(diakonhjemmetsykehus.no)

Fant du det du lette etter?