HELSENORGE

Ny artikkel om skolevegringsatferd

Rådgiver Ulla I. Hansen ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi har sammen med Seksjonsleder Ellen K. Munkhaugen ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse (NKUP) publisert en artikkel om skolevegrinsatferd i tidskriftet Forsterhjemskontakt.  

​I Tidskriftet Forsterhjemskontakt, har nå Rådgiver Ulla Hansen fra RKT, og Seksjonsleder Ellen Munkhaugen fra NKUP publisert artikkelen "Skolevegringsatferd - et mangehodet troll". Artikkelen gir et bred bilde av forståelse for denne type atferd for både foreldre, forsterforeldre og fagpersoner. 

Artikkelen kan lastes ned her.