HELSENORGE

Bedret diagnostikk av plante- og soppforgiftninger

God Morgen Norge kunne melde om økt interesse for spiselige planter som sankes ute i naturen, men at det kan være en viss forvekslingsfare med giftige arter. Innslaget handlet om Oslo universitetssykehus som sammen med FHI har opprettet en kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner, for å bedre diagnostikk og kunnskap om slike forgiftninger i Norge.

Giftplanten liljekonvall (venstre) og den populære løkplanten ramsløk (høyre) er veldig like utenom blomstring. Giftstoffet konvallatoksin i liljekonvall kan gi alvorlige hjertesymptomer. Foto: Shutterstock.

Merete Vevelstad, overlege, PhD, spesialist i klinisk farmakologi, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) og Oslo universitetssykehus (OUS) har sammen med Anita von Krogh seniorrådgiver ved giftinformasjonen, FHI, plukket planter i veikanten sammen med en reporter fra TV2, for å snakke om en ny analysemetode som snart vil kunne påvise en rekke plante- og soppgifter. Merete Vevelstad forteller blant annet om likheten mellom ramsløk og liljekonvall, der liljekonvall inneholder et giftstoff som ligner veldig på et stoff som brukes til hjertemedisin. Hvis disse to plantene forveksles, kan det dermed gå utover hjerterytmen. Trykk her for å se innslaget på TV2 Merete Vevelstad har også skrevet et blogginnlegg om saken. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset