Behandler barn og unge på hjemmebane

Fra 2011 til 2013 opplevde barneseksjonen for psykisk helse at suicidalitet og psykose som henvisningsgrunn økte fra 23 % til 40 %. Noe måtte gjøres med behandlingstilbudet – og det raskt!

– Er hjemmesykehus en god idé?

Spørsmålet ble stilt av ledere i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) til de ansatte. De hadde et forslag til hvordan de kunne møte barn som stod i en alvorlig krise. Løsningen skulle bli tilbudet «Front Barn» — et hjemmesykehus med spesialiser i front.

Et overraskende svar

I 2014 ble ideen en realitet. Midler fra Oslo universitetssykehus ble tildelt og et spesialisert team på fire klinikere ble satt sammen. Anett Jørgensen er én av to miljøterapeuter med spesialutdanning og har vært med siden starten. Jørgensen er konstituert seksjonsleder på Barneseksjonen i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Hun forteller at Front Barn kjapt skulle vise seg å skape både håp og trygghet:

– Jeg møtte en gang en mor som var helt fra seg og gråt da barnet hennes trengte hjelp. ‘Da kommer dere vel om tre måneder’, husker jeg hun sa. Det var jo dette hun var vant med. Det er ingen tvil om at hun ble både overrasket og lykkelig da jeg kunne si at vi skulle komme dagen etter, sier Jørgensen.

Omkranset av trygghet

Pasienter som blir henvist til Front Barn står som regel i en nyoppstått krise, eller opplever alvorlig psykopatologi med stort funksjonsfall. Ved å dra hjem til barna, får Front Barn muligheten til å roe og stabilisere krisen.

– Strategien vår er å ha kjapp responstid, høy intensitet og få saker av gangen. Av og til bruker vi mange timer hjemme hos barnet, mens andre ganger er vi innom på flere kortere visitter i løpet av en dag. Tilbudet er variert, og det er viktig at det tilpasses behovet til barnet, forklarer Jørgensen.

Tilbudet gjør at de mest sårbare barna slipper å utsettes for miljøer som skaper utrygghet og traumer.

Front Barn

FRONT BARN er nå en etablert enhet med åtte ansatte – alle spesialister i sitt felt. Øverst fra venstre: Anett Jørgensen, Anne Margrete Tveito, Camilla Rom, Eric Tognetti, Helene Øverås, Solveig Evang, Ingvild Eidem, Maren Mørch Skard, Marianne Skar og Runar Eikeset. Sistnevnte er på bildet ute med en pasient for å mate fuglene.

– Å være en åtte-ni år gammel, selvskadelig jente som kommer til en ungdomsseksjon på et sykehus med større og eldre personer kan være ganske traumatisk i seg selv. For å unngå at de sårbare barna skal havne på Ungdomspsykiatrisk akuttenhet, er vi nødt til å møte disse personene på en arena de føler seg trygge i, sier Jørgensen.

Miljøet som en viktig støttespiller

Å være et barn som blir alvorlig eller kronisk psykisk syk er ikke nødvendigvis bare en utfordring eller påkjenning for barnet. Både barn og foreldre kan ha behov for støtte i krisesituasjoner, eller til å lære å leve med og mestre sykdommen.

– Det er ikke bare barna vi fokuserer på. Foreldrene og miljøet til barna er minst like viktig. Vi jobber like mye, om ikke mer, med systemet rundt, sier Jørgensen.

Anett Jørgensen

FOR SYV ÅR SIDEN ble Anett Jørgensen, konstituert seksjonsleder i Klinikk for psykisk helse og avhengighet, en del av «Front Barn». I løpet av tilbudets levetid har det skapt både håp og trygghet.

Metoden kalles «arenafleksibel behandling» og betyr at behandlingen ikke bare skjer i hjemmet, men på skolen, på sykehuset og eventuelt andre steder hvor det er mest hensiktsmessig. Den arenafleksible behandlingen vil foregå langt oftere og andre steder enn hos BUP.

– Vi har alle ulike erfaringer, og teamet som helhet er tverrfaglig med akkurat den spesialkompetansen som trengs for å ta tak i situasjonen. Å ha spesialpedagoger tilknyttet prosjektet har vært uunngåelig. De er kjempeflinke til å iverksette tiltak i skolen og har gode samarbeidsmøter der. Det er et enormt kommunikasjonsarbeid som må gjøres, men vi har truffet veldig bra på dette, sier Jørgensen.

Hjemmesykehus i en pandemi

Under korona-pandemien har Front Barn vært nødt til å tenke kreativt. De vil vurdere om de skal beholde noen av løsningene de har brukt når pandemien er over.

– Vi har faktisk stått ute i hagen og snakket med psykotiske barn gjennom verandadøra. Vi har også hatt barna med ut på turer, og dette har fungert utrolig bra. Det er en mindre konfronterende måte å ha en dialog på, samtidig er det generelt veldig bra å være utendørs, sier Jørgensen.

 

Hjemmesykehus og digital oppfølging.jpg

De har også hatt samtaler over video, og Jørgensen er imponert over barns ferdigheter med digitale hjelpemidler.

– Vi må bruke de formene som fungerer best for barnet. Det viktigste er at vi er operative med hele spekteret av behandlingstilbudet. Det gjelder også det polikliniske tilbudet i klinikk, samt de sengeplassene vi har, forklarer hun.

Var det en god idé?

Syv år etter at lederne til Anett Jørgensen fremmet ideen om Front Barn, bidrar hjemmebehandlingen i gjennomsnitt til åtte intervensjoner i uka og de ser en naturlig utflating av behandlingsbehov etter ca. seks uker. Front Barn ble innlemmet i den faste rammen fra 2017, og er nå en etablert enhet med åtte ansatte – alle spesialister i sitt felt.

80 % av barna går tilbake til behandling hos BUP etter åtte uker. Da har Front Barn fått mye og nyttig informasjon som de kan ta med videre til BUP.

– Vi har aldri vært nødt til å benytte oss av nødrett eller nødverge. For barna oppleves vår tilstedeværelse som svært skånsomt, forklarer Jørgensen, og avslutter:

– Jeg tror flere kunne ha jobbet på denne måten. Det har virkelig en god effekt. Kombinasjonen av hjemmebehandling med det vanlige sengeposttilbudet på sykehuset er en glimrende og viktig mulighet til å ha et bredt behandlingsspekter.


 

 

Fakta
  • Front Barn gir et raskt og intensivt tilbud til barn og unge i Oslo med et hurtig funksjonsfall.
  • Barn og Unge blir henvist fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i OUS, Nic Waals Institutt eller BUP Vest.
  • Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 4-14 år i alvorlige kriser og med mulig psykopatologi med raskt funksjonsfall. Eksempler på tilstander er psykose, alvorlige traumereaksjoner og suicidalitet.
  • Enheten er operativ på dagtid mandag-fredag.
  • Enheten har spesialister på front, overlege og/eller psykologspesialist.

Les mer om Front Barn her

Front Barn