HELSENORGE

Behandling ved komplikasjoner for cystisk fibrose

CF-relatert leversykdom

Ved tegn til at leveren påvirkes av sykdommen gis pasienten gallesyre i tablettform, som gjør gallen mer lettflytende. For et fåtall personer med cystisk fibrose kan levertransplantasjon bli aktuelt.

CF-relatert diabetes

Cystisk fibrose-relatert diabetes mellitus krever som regel insulinbehandling. Personer med cystisk fibrose skal tilpasse sin kost etter grunnsykdommen cystisk fibrose og ikke følge kostråd som gis ved en diabetesdiagnose.

Etter ti års alderen anbefales det å gjennomføre en glukosebelastningstest årlig ved cystisk fibrose.

Transplantasjon ved cystisk fibrose

En svært redusert lungefunksjon kan føre til at det oppstår et behov for transplantasjon. Dette kan også gjelde andre organer i kroppen.

Det kan innebære risiko å legge en person med cystisk fibrose i narkose. Luftrørsutvidende, slimløsende medisiner og lungefysioterapi er viktig før og etter en operasjon.

Tannbehandling ved cystisk fibrose

Personer med cystisk fibrose anbefales å gå ofte til tannlegen for undersøkelse, rens og puss. Det anbefales også at personer som utredes for hjerte og/eller lungetransplantasjon får undersøkt tennene grundig før transplantasjon og går regelmessig til tannlegen etter transplantasjon.

Utgiftene til nødvendig tannbehandling, inkludert forebyggende tannbehandling, dekkes delvis etter folketrygdloven.

Les mer om rettigheter til dekning av tannbehandling

Fant du det du lette etter?