Allergisjokk

Allergisjokk er en akutt og alvorlig reaksjon som kan oppstå når man blir utsatt for noe man er allergisk mot.

Les mer om Allergisk sjokk
Informasjon fra helsenorge.no

Allergisk sjokk

Anafylaktisk sjokk er en akutt og alvorlig allergisk reaksjon. Et allergisk sjokk kan være livstruende og krever akutt behandling. Ring 113.

​Det er betydelig individuell variasjon med tanke på hvordan man reagerer ved allergi, og symptomene kan variere fra lette symptomer til anafylaktisk sjokk.

Et anafylaktisk sjokk utvikler seg raskt, og kan komme få minutter etter at du er blitt utsatt for noe du er allergisk mot. Vanligvis kommer reaksjonen innen 15–30 minutter.

Symptomer på anafylaktisk sjokk

Det kan være lette symptomer eller forvarsler til å begynne med, som kløe i hodebunn og øreganger, kløe i håndflater, fotsåler eller symptomer lokalt i området der det har vært kontakt, for eksempel rundt munn og svelg, eller ved stikkstedet. Deretter symptomer og tegn fra andre organsystemer, som

  • generell hudkløe, rødme eller nesleutslag/vabler (elveblest)
  • rennende nese og nysing
  • pustebesvær som kan begynne med tranghetsfølelse i halsen og brystet, gradvis utvikling til heshet og pustebesvær med hoste eller astma
  • omtåket
  • uro eller angst
  • varmefølelse og hjertebank
  • magesmerter og brekninger
  • blodtrykksfall med blekhet, kaldsvette og eventuelt bevisstløshet
  • kramper
Les mer om Allergisk sjokk (helsenorge.no)