HELSENORGE

Arbeidsrelatert hånd-, arm-, og vibrasjonssyndrom

Hånd, arm,- og vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fysisk skade av strukturer i hendene som kan oppstå etter overdreven bruk av håndholdte vibrerende verktøy.

​Typiske yrker hvor HAVS kan forekomme er blant:

  • vei- og anleggsarbeidere
  • bygningsarbeidere
  • overflatebehandlere
  • håndverkere
  • bilmekanikere
  • skogsarbeidere
  • gjerdestolpearbeidere
  • anleggsdykkere

Verktøyenes vibrasjonsnivåer, varigheten av den daglige eksponeringen, gripekreftene som brukes for å styre verktøyet, valg av rett type verktøy og tilbehør, dårlig vedlikeholdte verktøy, eksponering for kulde, samt individuell sårbarhet er alle faktorer som vil påvirke risikoen for å utvikle HAVS.

Overdreven kontakt med håndoverført vibrasjon kan skade kar i fingrene («likfingre, Raynauds fenomen), samt nerver og føleorganer i fingrene, og vil kunne gi vedvarende føleforstyrrelse, smerte, nedsatt finmotorikk og fingerferdighet, og svekkelse av kraft i håndmuskulatur.

Lurer du på om du har HAVS?

Dersom du mistenker at du har HAVS er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din eller bedriftshelsetjenesten. HAVS har vist seg å være en kronisk lidelse, og det er dessverre svært begrensede muligheter for å behandle lidelsen når den først har oppstått.

Hvis du har et begynnende HAVS er det viktig tidlig å identifisere hvilke faktorer på jobb som kan utløse eller forverre plagene, og sette i verk tiltak med å redusere skadelig eksponering. Bedriftshelsetjenesten vil kunne hjelpe med en slik kartlegging og råd vedrørende tiltak på arbeidsplassen. Ved fortsatt eksponering kan du i motsatt fall få kroniske plager og i verste fall en varig invalidisert håndfunksjon.

Samtidig med HAVS kan det være andre plager fra hånd, arm og nakke som påvirker arbeidsevne, for eksempel belastningsrelaterte plager i muskel- og skjelett eller nerverotkompresjon.

Det vil være aktuelt med henvisning til arbeidsmedisiner for diagnostisering av HAVS og utredning i forhold til arbeid, og viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling av eventuell samtidig sykdom.

Les om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Les om arbeidsmedisinsk utredning
Fant du det du lette etter?